DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Žiška

Nestraníci

Keď sa pozrieme na spotrebu mesta ako vlastnej organizácie, tak z roka na rok narastá. Mzdový fond sa zvyšuje a výkonnosť tohto aparátu profesionálne zaostáva.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Pravda

Je pravda, že v posledných rokoch rástli v Trenčíne výdavky na mzdy zamestnancov a taktiež režijné náklady. Výrok hodnotíme ako pravdivý napriek tomu, že sa nám nepodarilo získať žiadne informácie ohľadom výkonnosti personálneho aparátu, a teda nedokážeme posúdiť, či tento "profesionálne zaostáva".

Podľa záverečných účtov, boli výdavky mesta Trenčín na "Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania" nasledovné:

Schválený rozpočet v €Upravený rozpočet v €Plnenie v €
2010 (.pdf)9 121 0289 073 2588 603 309
2011 (.pdf)8 607 3838 489 7438 451 958
2012 (pdf.)8 972 8449 050 1079 075 183
2013 (.pdf)9 024 5449 543 5489 457 617
2014 (.pdf)9 484 272 (spočítané podľa tabuľky)údaje nie sú k dispozíciiúdaje nie sú k dispozícii


Podľa rozpočtu (.pdf, str. 12) mesta Trenčín, predstavujú režijné náklady: "mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby". Inými slovami možno povedať, že sú to bežné výdavky očistené od bežných transferov a splácania úrokov. Režijné náklady mesta Trenčín boli nasledovné (údaje sú spočítané na základe tabuľky):


Schválený rozpočet v €Upravený rozpočet v €Plnenie v €
2010 (.pdf)23 139 53524 166 80622 427 306
2011 (.pdf)22 787 21524 492 43423 979964
2012 (.pdf)26 627 93527 404 39826 659 312
2013 (.pdf)26 778 28427 931 24727 038 929
2014nie sú k dispozícii súhrnné dátanie sú k dispozícii súhrnné dátanie sú k dispozícii súhrnné dáta

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error