DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Žiška

Nestraníci

Pri mojom funkčnom volebnom období sme sa týmto problémom (juhovýchodný obchvat mesta, pozn.) vážne zaoberali, bola skreslená dokumentácia tohto obchvatu a začaté rokovania s ministerstvom národnej obrany pretože prekážkou je vojenský objekt, ktorý stojí na trase. Vtedy, s už teraz nebohým pánom ministrom Stankom, sme dospeli k dohode, že tento vojenský objekt bude v roku 2006 vyskladnený. Žiaľbohu v tých rozhovoroch sa nepokračovalo, na armádu sa netlačilo...

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Neoveriteľné

Jozef Žiška vo svojom tvrdení naráža na vojenské hroby a sklady Zábranie. Nepodarilo sa nám overiť, či v rokoch 1994-2002 bola skreslená dokumentácia a potvrdiť, či daný objekt bol prekážkou v trase obchvatu.

V rámci hľadania vhodného koridoru pre preklenutie lesoparku Brezina, bolo v textovom zámere pre 2. etapu juhovýchodného obchvatu vypracovaných viacero variantov:

Variant A – tunelový variant s tunelom Brezina dĺţky 430 m, ktorý obchádza vojenský priestor.
Variant B – stredný povrchový variant vedený okrajom a čiastočne cez vojenský priestor.
Variant C – tunelový variant s tunelom Brezina dĺţky 610 m, ktorý obchádza vojenský priestor tesne zľava.

www.enviroportal.sk/eia/dokument/57528
 
V protokole (str. 4) o vykonaní štátnej expertízy z roku 2007, sa taktiež spomína problém vojenského priestoru a odporúča sa postupovať variantom C.

Z týchto informácia sa nedá potvrdiť, či dokumentácia bola skreslená a ako sa Jozef Žiška dohodol s vtedajším ministrom.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error