DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Danica Bírošová

Nestraníci
2 2 1 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Danica Bírošová

Nestraníci

Z odpredaja majetku sa mi nepodarilo zistiť sumy, pretože môžem povedať, že o týchto číslach sa nikde nehovorilo.

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Nepravda

Danica Bírošová hovorí o odpredaji majetku mesta Trenčín v roku 2010, resp. 2011, pričom sa snaží navodiť dojem, že údaje o odpredaji nie sú verejnosti dostupné, a že "o týchto číslach sa nikde nehovorilo". Keďže tieto informácie sú zverejnené na stránke mesta, výrok hodnotíme ako nepravdivý.Sumy, k...

Danica Bírošová

Nestraníci

Napríklad máme mestskú organizáciu Mestské hospodárstvo a správa lesov. Činnosť tejto organizácie sa úplne utlmila, kdežto môžem povedať v Novom Meste nad Váhom táto organizácia ostala zachovaná a mnohé finančné prostriedky sa šetria práve tým, že mesto si ich samé zabezpečuje mnohé veci. Dajme tomu aj to kosenie, že nekosí to cez služby.

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Zavádzajúce

Nie je jasné, čo myslela Danica Bírošová slovami, že činnosť organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov (ďalej len MHSL, pozn.) sa úplne utlmila. Skúmali sme aké činnosti vykonáva MHSL, a predovšetkým to s akými finančnými prostriedkami táto organizácia disponuje. Predpokladali sme, že ak ...

Danica Bírošová

Nestraníci

Právne služby vzrástli oproti minulosti, teda za celé volebné obdobie, nie ročne, určite za celý komplex organizácií, ktoré sú v pôsobnosti mesta, zhruba tak na 170 tisíc eur.

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Nepravda

Je pravdou, že celkové právne výdavky vo volebnom období 2011-2014 boli vyššie ako v období 2007-2010, v tejto sume sú však zarátané napríklad aj súdne poplatky, a preto takéto porovnanie nemožno vzťahovať na výrok ohľadom výdavkov na právne služby. Informácie o sume za samostatné právne služby v ro...

Danica Bírošová

Nestraníci

Náklady rástli nielen pre spoločnosť Marius Pedersen, nielen pre spoločnosti iné. Skrátka, rástli. Rástli aj pre iné služby. Takže výdavky mesta rástli.

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, nakoľko celkové výdavky mesta Trenčín v posledných rokoch prevažne mierne stúpali. Danica Bírošová hovorí o období aktuálneho volebného obdobia a teda pre hodnotenie výroku sú relevantné údaje za roky 2011 až 2013. V tomto období rástli aj výdavky na služby v progr...

Danica Bírošová

Nestraníci

Takisto hovoril (Rybníček, pozn.) o tom, že lobovaním pribudlo do rozpočtu mesta suma, nikdy nehovoril aká, zo štátu, ktorá bola zaplatená za výkup pozemkov za priemyselný park a iné aktivity. Zistila som, že táto suma bola 7 188 929 eur. Suma sumárum, do rozpočtu pribudlo počas volebného obdobia pána primátora 11 588 929 eur. Zároveň z podielových daní získalo mesto naviac sumu 6 mil. eur. Teda mesto Trenčín, počas volebného obdobia pána primátora Rybníčka, disponovalo naviac príjmami vo výške 17,5 mil. eur.

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Pravda

Ak porovnáme príjmy mesta Trenčín z roku 2010 s príjmami z rokov 2011 až 2014, zistíme, že za 4-ročné obdobie sú príjmy celkovo vyššie o 18 mil. eur. Táto suma je teda ešte o niečo vyššia ako uvádza Danica Bírošová. Príjmy za výkup pozemkov mesta v roku 2011, sa pohybovali na úrovni 7,2 mil. eur, a ...

success
error