DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Danica Bírošová

Nestraníci

Z odpredaja majetku sa mi nepodarilo zistiť sumy, pretože môžem povedať, že o týchto číslach sa nikde nehovorilo.

Trencín - komunálne volby 2014 - 06.11.2014
Nepravda

Danica Bírošová hovorí o odpredaji majetku mesta Trenčín v roku 2010, resp. 2011, pričom sa snaží navodiť dojem, že údaje o odpredaji nie sú verejnosti dostupné, a že "o týchto číslach sa nikde nehovorilo". Keďže tieto informácie sú zverejnené na stránke mesta, výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Sumy, ktoré predstavujú príjmy z predaja kapitálových aktív, či z predaja pozemkov a nehmotných aktív sú zverejnené napríklad v záverečných účtoch mesta Trenčín za jednotlivé roky. Jednoducho tak možno nájsť napríklad výšku finančných prostriedkov, ktoré získal Trenčín za predaj pozemkov, budov, bytov atď. v roku 2011. Rovnako sú tieto údaje zverejnené aj v ďalších rokoch 2012 (str. 6) a 2013 (str. 6).

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error