DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Danica Bírošová

Nestraníci

Náklady rástli nielen pre spoločnosť Marius Pedersen, nielen pre spoločnosti iné. Skrátka, rástli. Rástli aj pre iné služby. Takže výdavky mesta rástli.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, nakoľko celkové výdavky mesta Trenčín v posledných rokoch prevažne mierne stúpali. Danica Bírošová hovorí o období aktuálneho volebného obdobia a teda pre hodnotenie výroku sú relevantné údaje za roky 2011 až 2013. V tomto období rástli aj výdavky na služby v programe Životné prostredie, kde sa jedná predovšetkým o odpadové a vodné hospodárstvo a o verejnú zeleň. Činnosti v oblasti poskytovania služieb v uvedených oblastiach vykonávala v posledných rokoch v Trenčíne najmä spoločnosť Marius Pedersen (pozri napr. trencin.sme.sk alebo odpady-portal.sk).

Ako možno vidieť v nasledujúcej tabuľke, celkové výdavky mesta (údaje prevzaté zo Záverečných účtov mesta, pozn.) klesali v rokoch 2009 až 2011, a stúpali v rokoch 2011 až 2013. Rozdiel medzi rokmi s najvyššími a najnižšími výdavkami je približne sedmina rozpočtu alebo 5 miliónov eur. Celkovo možno povedať, že výdavky mesta Trenčín v posledných štyroch rokoch mierne rástli, čo je v súlade s výrokom Danice Bírošovej. Výnimkou je rok 2011, ktorého znížené výdavky však odzrkadľujú nízke príjmy v roku 2010.

RokPríjmyVýdavky
200934 201 79135 722 003
201029 222 19332 509 154
201137 363 53730 496 333
201232 548 11132 601 029
201333 221 89133 611 242
Tabuľka 1: celkové príjmy a výdavky mesta Trenčín 2009 - 2013

Výdavky mesto Trenčín rozdeľuje do 12 oblastí, a v tabuľke 2 môžme vidieť ako sa vyvíjali výdavky v jednotlivých oblastiach.


20092010201120122013
Manažment a plánovanie561 875313 392318 162
543 362312 084
Propagácia a cestovný ruch264 698156 24355 65049 02264 871
Interné služby mesta4 014 9613 585 5423 551 4823 370 7413 485 682
Služby občanom858 259487 342457 828403 056717 163
Bezpečnosť2 888 0922 686 1532 715 5702 804 6732 909 118
Doprava3 783 414 3 260 9083 252 6743 901 5734 459 890
Vzdelávanie11 936 35111 378 59612 616 83210 978 12211 735 620
Šport2 417 2752 751 2411 211 5102 559 8152 049 660
Kultúra735 179780 312320 759393 116365 302
Životné prostredie4 033 362 3 908 1603 748 3004 677 0624 352 937
Sociálne služby2 058 4471 938 9721 533 4451 770 2792 023 529
Rozvoj mesta a bývanie2 170 090 1 262 293714 1211 150 2081 135 386
Výdavky spolu35 722 00332 509 15430 496 333
32 601 02933 611 242
Tabuľka 2: Výdavky v jednotlivých oblastiach 2009 - 2013

Vo väčšine oblastí došlo len k miernemu zvyšovaniu alebo znižovaniu. Rapídne boli znížené výdavky v oblasti kultúry a cestovného ruchu, a naopak výrazne zvyšované boli výdavky na dopravu a životné prostredie. Vrámci programu životného prostredia, predstavujú najväčšie položky práve "Odpadové a vodné hospodárstvo " a "Verejná zeleň" (pozri napr. TU str. 32)

A nakoniec, čo sa týka údržby verejnej zelene, do ktorej patrí aj kosenie, v tretej tabuľke vidíme, že náklady v tejto oblasti v rokoch 2012-2014 boli vždy vyššie ako v roku 2011, odkedy je Richard Rybníček primátorom Trenčína. Výdavky konkrétne za kosenie sú dostupné len za roky 2012 (199 623 eur) a 2013 (319 085 eur).


200920102011201220132014*
Výdavky na
verejnú zeleň
971 4561 185 397663 2731 030 666874 2421 006 991
Tabuľka 3: výdavky na verejnú zeleň 2009 - 2014
* údaj za rok 2014 predstavuje sumu z upraveného rozpočtu z 28. októbra 2014

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error