DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Danica Bírošová

Nestraníci

Takisto hovoril (Rybníček, pozn.) o tom, že lobovaním pribudlo do rozpočtu mesta suma, nikdy nehovoril aká, zo štátu, ktorá bola zaplatená za výkup pozemkov za priemyselný park a iné aktivity. Zistila som, že táto suma bola 7 188 929 eur. Suma sumárum, do rozpočtu pribudlo počas volebného obdobia pána primátora 11 588 929 eur. Zároveň z podielových daní získalo mesto naviac sumu 6 mil. eur. Teda mesto Trenčín, počas volebného obdobia pána primátora Rybníčka, disponovalo naviac príjmami vo výške 17,5 mil. eur.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Pravda

Ak porovnáme príjmy mesta Trenčín z roku 2010 s príjmami z rokov 2011 až 2014, zistíme, že za 4-ročné obdobie sú príjmy celkovo vyššie o 18 mil. eur. Táto suma je teda ešte o niečo vyššia ako uvádza Danica Bírošová. Príjmy za výkup pozemkov mesta v roku 2011, sa pohybovali na úrovni 7,2 mil. eur, a teda aj túto časť výroku hodnotíme ako pravdivú.

Príjmy mesta Trenčín 2009 - 2014 v EUR:
Rok
Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmy spolu Rozdiel oproti roku 2010
2009 28 869 893 5 331 898 34 201 791  
2010 26 753 081 2 469 112 29 222 193  
2011 28 520 988 8 842 549 37 363 537 8 141 344
2012 29 996 956 2 551 155 32 548 111 3 325 918
2013 31 393 279 1 828 612 33 221 891 3 999 698
2014 30 731 880 1 100 000 31 831 880 2 609 687
2011-2014       18 076 647
Pozn.: rok 2014 podľa schváleného rozpočtu

Podľa záverečného účtu pre rok 2011 príjmy z predaja budov a pozemkov dosahovali výšku 7 205 243 eur, čo je suma veľmi podobná tej, ktorú spomína Danica Bírosová. Príjmy z predaja pozemkov a budov mesta sa rátajú do kapitálových príjmov, a v druhej tabuľke môžeme vidieť, že v roku 2011 dosahovali tieto príjmy hodnotu 8 842 549 eur, čo možno hodnotiť ako nadpriemerné. Avšak nadpriemerné boli príjmy z predaja pozemkov napríklad aj v roku 2009

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error