DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Danica Bírošová

Nestraníci

Právne služby vzrástli oproti minulosti, teda za celé volebné obdobie, nie ročne, určite za celý komplex organizácií, ktoré sú v pôsobnosti mesta, zhruba tak na 170 tisíc eur.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Nepravda

Je pravdou, že celkové právne výdavky vo volebnom období 2011-2014 boli vyššie ako v období 2007-2010, v tejto sume sú však zarátané napríklad aj súdne poplatky, a preto takéto porovnanie nemožno vzťahovať na výrok ohľadom výdavkov na právne služby. Informácie o sume za samostatné právne služby v rokoch 2007-2010 sa nám nepodarilo získať. Pre hodnotenie výroku je kľúčový fakt, že suma 170 tisíc eur, ktorú uvádza Danica Bírošová sa nezhoduje s výškou právnych služieb mesta Trenčín za posledné 4 roky a ani s výškou právnych výdavkov celkovo. Na základe tohto hodnotíme výrok ako nepravdivý.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sumy za právne služby a za právne výdavky celkovo v rokoch 2011-2014 (údaje za rok 2014 sú prevzaté zo schváleného rozpočtu, pozn.). Súčet za tieto štyri roky nepredstavuje sumu 170 tisíc ani v jednej z uvedených položiek.

  Právne služby Právne výdavky celkovo
2011 32 604 57 971
2012 14 002 22 928
2013 11 828 65 213
2014 16 000 44 000
Spolu (2011-2014) 58 434 190 112

POZN.: všetky sumy sú uvedené v eur
Zdroje: 2011, 2012, 2013, 2014

V ďalšej tabuľke sú uvedené sumy za právne výdavky celkovo v rokoch 2007-2010, pričom ich celkový súčet je nižší v porovnaní s obdobím 2011-2014. 
  Právne výdavky celkovo
2007 14 141
2008 46 637
2009 59 987
2010 36 475
spolu 157 240
POZN.: všetky sumy sú uvedené v eur, údaje za roky 2007 a 2008 boli prepočítané platným konverzným kurzom
Zdroje: 2007200820092010

Portál trencin21.sk dokonca uvádza, že mesto Trenčín má za volebné obdobie, kedy je primátorom Rybníček (2011-2014) zaplatiť za právne služby vyše štvrť milióna eur. Táto sume je teda výrazne vyššia ako uviedla Bírošová vo svojom výroku.

POZN.: Odôvodnenie bolo doplnené 13.11.2014, celkové hodnotenie výroku zostalo nezmenené.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error