DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Rybníček

Nestraníci

Mesto niekoľko rokov neplatilo svoje záväzky a nehovoriac ešte o tom, že v roku 2010, tzn. vo volebnom roku, keď vedenie opúšťalo mesto, sa navyše kosilo v meste, čistilo, za vyše 4,2 mil. eur.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Pravda

Firme, ktorá pre mesto Trenčín zabezpečovala služby starostlivosti o mestskú zeleň, údržbu ciest a spracovanie odpadov vznikla voči mestu pohľadávka vo výške 4 064 326,65 eur. Možno tiež konštatovať, že Trenčín v tom čase neplatil svoje záväzky, keďže jeho záväzky po lehote splatnosti sa pohybovali na úrovni státisícov eur. 


Podľa záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2009 (str. 16) boli ku koncu roka záväzky po lehote splatnosti na úrovni 911 240 eur. V roku 2008 (str. 11) to bolo cca 1,7 mil. eur (52 349 000 SK, pozn.).

Od roku 2009 zabezpečovala správu mestskej zelene firma Marius Pedersen. Firma zároveň zabezpečovala údržbu ciest a spracovanie odpadov. V roku 2010 malo mesto firme dlhovať viac ako 4 milióny eur splatných do konca roku 2014. V dohode o urovnaní (.pdf, s. 2) znižuje firma mestu dlh o 1 000 833,83 eur a zaväzuje mesto splatiť zvyšný dlh vo výške 3 063 493,27 eur. Na stranách 6-7 priloženého dokumentu sú uvedené základné údaje k jednotlivým faktúram, podrobnejšie informácie k faktúram však nie sú dostupné, keďže mesto začalo zverejňovať faktúry až od roku 2011. 

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error