DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Vaňo

Cestný most je iba I. etapou juhovýchodného obchvatu mesta ... za posledné 4-ročné obdobie sa neurobilo absolútne nič.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Pravda

Tomáš Vaňo hovorí o tom, že v rámci juhovýchodného obchvatu mesta sa v poslednom volebnom období neurobilo nič v súvislosti s II. etapou, ktorá má byť pokračovaním práve stavaného mosta cez rieku Váh. Keďže sa nám nepodarilo nájsť žiadnu informáciu o tom, že by sa nejakým spôsobom napredovalo v príprave (určenie termínu začiatku a konca výstavby, získanie finančných prostriedkov, projektová dokumentácia, kontrahovanie a pod.) spomínanej II. etapy obchvatu, hodnotíme výrok ako pravdivý.

Juhovýchodný obchvat sa má skladať z dvoch etáp. I. etapa, ktorá sa má skladať zo 4 mostných objektov a troch oporných múrov, by sa mala oficiálne dokončiť do marca 2015. II. etapa, ktorá by mala dokončiť juhovýchodný obchvat, je síce na pláne, zatiaľ sa ale ani nezačali prípravy na jej stavbu. 

V roku 2012, teda počas posledného 4-ročného obdobia, bol schválený nový územný plán mesta Trenčín (sprievodná správa). V tomto pláne je vyznačená trasa celého obchvatu a v sprievodnej správe sa opakovane spomína dobudovanie obchvatu ako jedna z priorít. Toto však nepredstavuje zásadný posun oproti územnému plánu z roku 1998 (sprievodná správa).

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error