DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Vaňo

5 0 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Tomáš Vaňo

Pán primátor dnes hovorí, že nájomné byty treba stavať a hovoril to aj pred štyrmi rokmi. A za štyri roky ani jeden byt. ... Ja som za tie vaše projekty hlasoval.

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Pravda

Richard Rybníček apeloval na potrebu výstavby nájomných bytov v prvých mesiacoch svojho pôsobenia na poste primátora Trenčína v roku 2011. O skutočnosti, že sa v Trenčíne za posledných 8 rokov nepostavili žiadne nájomné byty, informoval portál Pravda.sk ešte v roku 2012. Po preskúmaní...

Tomáš Vaňo

Pán primátor hovoril, že juhovýchodný obchvat skončil pri EIA, to je pravda, ale skončil sa ešte v roku 2010, čiže nie vašou zásluhou.

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Pravda

Tomáš Vaňo hovorí o EIA (Enviromental impact assesment), čiže o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré bolo pre II. etapu juchovýchodného obchvatu mesta Trenčín vypracované skutočne už v lete 2010, teda predtým ako sa stal Richard Rybníček primátorom Trenčína.EIA pre I. etapu juhových...

Tomáš Vaňo

Ja som bol jeden z tých, ktorý nehlasoval za to navýšenie, čiže som súhlasil s tým pôvodným návrhom. (hovorí o navýšení ceny pozemkov, ktoré predávalo mesto Trenčín investorovi v súvislosti s rekonštrukciou futbalového štadióna, pozn.)

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Pravda

Tomáš Vaňo skutočne nehlasoval za navýšenie ceny predaja pozemkov pod futbalovým štadiónom. Jedná sa o hlasovanie o pozmeňovacom návrhu PaedDr. Beníčka - kúpna cena za pozemky bude vo výške 30 % ceny určenej znaleckým posudkom.  Pozmeňovací návrh expredsedu poslaneckého klubu Smer-SD ...

Tomáš Vaňo

Ale v roku 2011, všetky tieto peniaze prišli (peniaze, ktoré mali mestu vyplatiť v roku 2010 SSC, ŽSR a iné inštitúcie, pozn.), pán primátor teda vedel, že v 2011 tieto peniaze na účet mesta prídu. Konkrétne, keď len porovnáme kapitálové príjmy z rozpočtu mesta, veľmi jednoduché porovnanie, v roku 2010 boli príjmy 2 mil. eur, v roku 2011 boli takmer 9 mil. eur, a potom sa prevrátili v 2012 na 2 milióny aj niečo, v 2013 3 milióny aj niečo ...

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Pravda

Tomáš Vaňo pravdivo uvádza sumu, ktorá mestu Trenčín pribudla v rámci kapitálových príjmov do rozpočtu v roku 2011. Tiež možno tvrdiť, že primátor s týmito peniazmi počítal. V údaji o kapitálových výdavkoch v roku 2013 Tomáš Vaňo uviedol údaj zo schváleného rozpočtu, avšak táto suma bola napoko...

Tomáš Vaňo

V súčasnom projekte sa počíta s tým, že železničný most by sa mal zbúrať, ale v minulosti došlo k dohode so Železnicami a s bývalým vedením mesta, že pokiaľ Železnice vyhlásia tento most za prebytočný majetok, mohlo by ho do svojho majetku zobrať mesto Trenčín.

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám získať informácie, ktoré by potvrdzovali, že v aktuálnom projekte modernizácie železničnej trate sa plánuje zbúranie železničného mosta. Podľa viacerých zdrojov ešte nie je jasné, čo sa napokon stane so starým železničným mostom, nemožno preto potvrdiť ani to, či sa v tej...

Tomáš Vaňo

Cestný most je iba I. etapou juhovýchodného obchvatu mesta ... za posledné 4-ročné obdobie sa neurobilo absolútne nič.

Trencín - komunálne volby 2014 - 31.10.2014
Pravda

Tomáš Vaňo hovorí o tom, že v rámci juhovýchodného obchvatu mesta sa v poslednom volebnom období neurobilo nič v súvislosti s II. etapou, ktorá má byť pokračovaním práve stavaného mosta cez rieku Váh. Keďže sa nám nepodarilo nájsť žiadnu informáciu o tom, že by sa nejakým spôsobom napredovalo v príp...

success
error