DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Vaňo

V súčasnom projekte sa počíta s tým, že železničný most by sa mal zbúrať, ale v minulosti došlo k dohode so Železnicami a s bývalým vedením mesta, že pokiaľ Železnice vyhlásia tento most za prebytočný majetok, mohlo by ho do svojho majetku zobrať mesto Trenčín.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám získať informácie, ktoré by potvrdzovali, že v aktuálnom projekte modernizácie železničnej trate sa plánuje zbúranie železničného mosta. Podľa viacerých zdrojov ešte nie je jasné, čo sa napokon stane so starým železničným mostom, nemožno preto potvrdiť ani to, či sa v tejto veci mesto Trenčín dohodlo so ŽSR. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Podľa stránok ŽSR otázka starého železničného mostu ešte nie je doriešená, a budú prebiehať ďalšie rokovania medzi zástupcami ŽSR a mesta Trenčín. Podľa niektorých správ mal byť most využitý ako promenáda pre chodcov a cyklistov. Stránka mesta Trenčín uvádza, že využitie starého železničného mosta bude predmetom súťaže, v prípade nového riešenia bude musieť spĺňať tzv. Dunajskú stratégiu. Nenašli sme však zdroj, ktorý by potvrdzoval uzavretie zmienenej dohodymedzi mestom Trenčín a ŽSR.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error