DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Vaňo

Pán primátor hovoril, že juhovýchodný obchvat skončil pri EIA, to je pravda, ale skončil sa ešte v roku 2010, čiže nie vašou zásluhou.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Pravda

Tomáš Vaňo hovorí o EIA (Enviromental impact assesment), čiže o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré bolo pre II. etapu juchovýchodného obchvatu mesta Trenčín vypracované skutočne už v lete 2010, teda predtým ako sa stal Richard Rybníček primátorom Trenčína.

EIA pre I. etapu juhovýchodného obchvatu bolo vypracované v roku 2005. V stanovisku Ministerstva životného prostredia je spomenuté, že ukončenie I. etapy obchvatu je naplánované na rok 2010, hoci most cez rieku Váh sa začal budovať až v roku 2012, teda vo funkčnom období Richarda Rybníčka, pričom by mal byť dokončený v marci 2015 .

Záverečné stanovisko EIA pre II. etapu juhovychodneho obchvatu bolo vypracované 19. júla 2010, pričom terajší primátor Richard Rybníček sa ujal úradu až v decembri 2010.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error