DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Vaňo

Pán primátor dnes hovorí, že nájomné byty treba stavať a hovoril to aj pred štyrmi rokmi. A za štyri roky ani jeden byt. ... Ja som za tie vaše projekty hlasoval.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Pravda

Richard Rybníček apeloval na potrebu výstavby nájomných bytov v prvých mesiacoch svojho pôsobenia na poste primátora Trenčína v roku 2011. O skutočnosti, že sa v Trenčíne za posledných 8 rokov nepostavili žiadne nájomné byty, informoval portál Pravda.sk ešte v roku 2012. Po preskúmaní zápisníc a hlasovaní zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva Trenčín možno konštatovať, že sa počas posledného volebného obdobia neschválil žiadny návrh, ktorý by smeroval k výstavbe nájomných bytov.

Tomáš Vaňo skutočne hlasoval za návrhy, týkajúce sa PPP projektu IDEA GRANDE, ktorý bol predložený primátorom Rybníčkom v roku 2011. V projekte bola navrhnutá výstavba takmer 700 nájomných bytov, z ktorých by 225 získalo mesto.

Prvý krát sa hlasovalo o návrhu 7. apríla 2011 a neskôr opäť 26. mája 2011. Na zasadnutí 26. mája 2011 však tento návrh ako celok nebol schválený. 

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error