DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Rybníček

Nestraníci

Tzn. nevedeli sme vypovedať zmluvy, pretože nebolo to možné vzhľadom k tomu, že sme mali obrovské dlhy. (hovorí o objednaných službách u spoločnosti Marius Pedersen, pozn.)

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Pravda

V roku 2010 si mesto Trenčín objednalo u spoločnosti Marius Pedersen služby, ktoré presahovali rámec v sume 4. mil eur. bez finančného krytia. V roku 2011 bola uzavretá dohoda o urovnaní medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen. V tejto zmluve (.pdf, s. 2) sa mesto Trenčín zaviazalo, že žiadnu zo zmlúv nevypovie. Spoločnosť Marius Pedersen na druhej strane súhlasila so znížením celkovej ceny o sumu 1 mil. eur. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error