DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Rybníček

Nestraníci

Zverejnili sa dva audity, zverejnil sa audit personálny a audit ekonomický. Audit právny sa nezverejnil, vzhľadom k tomu, že v tomto audite boli navrhnuté postupy ako postupovať v súvislosti s so súdnymi spormi, ktoré sme mali.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Pravda

Hneď po svojom nástupe do funkcie primátora, na prelome rokov 2010 a 2011, dal Richard Rybníček vypracovať tri audity, aby zistil, v akom stave sa mesto nachádza. Dva z nich, ekonomický a procesný, radnica zverejnila na internete, výsledky právneho auditu odmietli zverejniť. Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože spomínané dva audity sú skutočne zverejnené, pričom Rybníček otvorene priznáva, že právny audit zverejnený nebol. Demagog.SK však nie je schopný overiť, aký je skutočný dôvod nezverejnenia auditu.

Trenčianska mimovládna organizácia Centrum environmentálnych aktivít žiadala na základe zákona o prístupe k informáciám zverejniť tiež právny audit a po odmietnutí zo strany mesta sa obrátili na súd.

Organizácia CEA spor vyhrala a Krajský súd nariadil mestu Trenčín, že musí zverejniť výsledky právneho auditu. 

Trenčiansky primátor Richard Rybníček vyhlásil, že mesto sa určite odvolá na Najvyšší súd. Argumentuje, že celú správu z právneho auditu nemôže zverejniť, pretože obsahuje citlivé údaje a ich zverejnenie by mohlo poškodiť mesto. Okrem iného sú v audite naznačené možnosti, ako chce mesto postupovať pri riešení súdnych sporov.

„Sú tam niektoré informácie, ktoré by mohli naznačiť stranám, s ktorými sa súdime, spôsob, ako budeme postupovať. Keby som to teraz celé zverejnil, neviem zaručiť ochranu mesta a potom sa pýtam, aký to má zmysel,“ zdôvodnil primátor Rybníček svoj postoj. 

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error