DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Žáčik

ĽSNS

Čo sa vlastne dialo s tým auditom, ktorý pán primátor, terajší, operoval s tým pred volebným obdobím svojím. Nestalo sa nič, boli na to aj výzvy v rámci mesta, mestských organizácií a audit sa neudial. Udial sa, ale nezverejnil sa.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Zavádzajúce

Audit mesta Trenčín bol vykonaný hneď po nástupe Richarda Rybníčka do svojej funkcie primátora mesta Trenčín. Rybníček dal vypracovať tri audity, aby zistil, v akom stave sa mesto nachádza. Dva z nich, ekonomický a procesný, radnica zverejnila na internete, výsledky právneho auditu zverejnené neboli. Výrok Martina Žáčika hodnotíme ako zavádzajúci, pretože vo svojom výroku vzťahuje prípad jedného z troch auditov na celú situáciu ohľadom sľúbených a vykonaných auditov.

Richard Rybníček sa stal primátorom mesta Trenčín v decembri 2010 a vo svojej predvolebnej kampani dal sľub, že ako primátor dá vypracovať audity, aby zistil v akom stave je radnica. 
Radnica dala vypracovať ekonomický, procesný a právny audit. Personálne a procesné poradenstvo za osemtisíc eur si Rybníček objednal v bratislavskej spoločnosti 6Wizards.  Právny audit pre Trenčín vypracovala spoločnosť Garant Partner legal a ekonomický audit urobila firma APX z Považskej Bystrice. Aj za tieto služby mesto zaplatilo po osemtisíc eur.

Dňa 4. apríla 2011 boli na stránke mesta Trenčín zverejnené výsledky auditov. Zverejnený bol na stráne len  ekonomický a procesný audit. Právny audit Rybníček odmietol zverejniť, pretože obsahuje citlivé údaje a ich zverejnenie by mohlo poškodiť mesto. Okrem iného boli v audite naznačené možnosti, ako chce mesto postupovať pri riešení súdnych sporov, uviedol Rybníček. 

Trenčianska mimovládna organizácia Centrum environmentálnych aktivít žiadala na základe zákona o prístupe k informáciám zverejniť tiež právny audit a po odmietnutí zo strany mesta sa obrátili na súd.

Krajský súd zrušil rozhodnutie mesta Trenčín nezverejniť výsledky právneho auditu. Primátor mesta Trenčín reagoval na túto právu vyhlásením, že sa odvolá na Najvyšší súd.  

„Sú tam niektoré informácie, ktoré by mohli naznačiť stranám, s ktorými sa súdime, spôsob, ako budeme postupovať. Keby som to teraz celé zverejnil, neviem zaručiť ochranu mesta a potom sa pýtam, aký to má zmysel,“ zdôvodnil Rybníček svoj postoj. 

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error