DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Rybníček

Nestraníci

Mesto Trenčín aj vďaka tomuto auditu zvíťazilo, alebo uspelo, v niekoľkých závažných sporoch. Napríklad so spoločnosťou CTP, kde nám hrozilo okolo 20 mil. eur. Jednoznačne sme si poradili so sporom s Trenčianskou televíziou, kde súd jednoznačne potvrdil, že zmluvy ktoré boli, boli neplatné. Vyhrali sme niekoľko ďalších súdnych sporov, posledný sme vyhrali, práve kvôli nešťastnej jame v Trenčíne, kde spoločnosť žiadala od mesta odškodné 1,7 mil. eur, súd to v plnej miere zamietol.

Trencín - komunálne volby 2014 - 01.11.2014
Pravda

Demagog.SK nie je schopný posúdiť, či mesto Trenčín uspelo v súdnych sporoch aj vďaka uvádzanému auditu. Je však pravdou, že Trenčín uspel v spomínaných sporoch (v prípade jedného možno ešte predpokladať pokračovanie sporu, pozn.), pričom Richard Rybníček správne uvádza aj sumy, o ktoré sa mesto súdilo. Výrok na základe uvedeného hodnotíme ako pravdivý.

Rybníček hovorí o právnom audite, ktorý nechal vypracovať koncom roka 2010 hneď po nástupe do funkcie. Jeho výsledky doteraz neboli sprístupnené verejnosti. Primátor vyhlásil, že celú Správu o právnom audite nemôže zverejniť, pretože obsahuje citlivé informácie a sú v ňom tiež naznačené možnosti, ako chce mesto postupovať pri riešení súdnych sporov. Odmietnutie zverejnenia tohto dokumentu je predmetom súdneho sporu medzi organizáciou Centrum environmentálnych a mestom Trenčín.

V roku 2012 viedlo mesto spor so spoločnosťou CTP Invest, ktorá od mesta požadovala vyplatenie sumy 20,9 mil. eur s príslušenstvom náhrady škody. Žalobca stiahol žalobu v celom rozsahu a súd teda rozhodol o zastavení konania.

TASR, 27. februára 2012:
"Ide o firmu, ktorá patrí Multiinvestu a Finspelu, a ktorej slovenská dcéra CTP Invest mala vykúpiť pozemky a zdevelopovať priemyselný park pre taiwanského investora AU Optronics. Z biznisu však napokon nič nebolo, a to napriek tomu, že s mestom Trenčín mal CTP Invest uzatvorenú zmluvu a zmluvu o spolupráci."

Rybníček pravdivo uvádza, že mesto vyhralo súdny spor s Trenčianskou televíziou, kde súd vyvrátil právoplatnosť zmlúv a žalobu zamietol. Existuje však predpoklad, že spor bude mať ešte pokračovanie.

Rybníček tiež pravdivo uvádza, že súd zamietol vyplatenie odškodného vo výške 1,7 mil. eur firme Tatra Real Trade, a.s., ktorá chcela v Trenčíne postaviť podzemné garáže a polyfunkčný objekt. Spoločnosť od mesta požadovala odškodnenie za údajne zmarenú investíciu. v súvislosti. Mesto Trenčín musí na základe rozhodnutia súdu vyplatiť spoločnosti transakciu vyše 330 tis. eur, ktorá predstavuje vrátenie zloženej zábezpeky plus úroky.

TASR, 28. októbra 2014:

"Mesto Trenčín musí vrátiť spoločnosti Tatra Real Trade viac ako 225.000 eur plus deväťpercentný ročný úrok z omeškania za sedem rokov. Spoločnosti, ktorá chcela pri Posádkovom klube v Trenčíne postaviť podzemné garáže s polyfunkčným objektom, tak musí mesto na základe rozhodnutia súdu vyplatiť spolu 330.493 eur. Finančnú transakciu odobrili na dnešnom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva v zmene rozpočtu.

Podľa predsedu finančnej komisie Pavla Kubečku, ktorý zmenu rozpočtu predkladal, Krajský súd v Trenčíne nárok spoločnosti voči mestu zamietol s tým, že mesto škodu nespôsobilo. Krajský súd však zaviazal mesto Trenčín zaplatiť Tatra Real Trade zábezpeku, ktorú spoločnosť vyplatila mestu za pozemky na základe zmluvy z roku 2007. Tá bola podľa rozhodnutia súdu neplatná."

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2014
success
error