DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov
Relácia V politike sa venovala kauze rodinkárstva na Ministerstve pôdohospodárstva. Jahnátek prišiel obhajovat výberové konania, v ktorých uspeli clenovia jeho rodiny a rodáci. Minister nesprávne tvrdil, že ludia, ktorí získali pozície na Ministerstve pôdohospodárstva boli jeho bývalí spolupracovníci. Minimálne v jednom prípade to tak nebolo. Taktiež si nepamätá o kolko rodákov a známych v kauze ide. Jahnátek nevie kedy boli prijaté zákony, ktoré sám navrhoval. Zákon o potravinách bol prijatý o niekolko mesiacov neskôr ako uvádzal. Minister nesprávne uvádzal, že Z. Simon mal zrušit potravinový kódex. Kódex stále existuje, aj ked niektoré casto kódexu nahradili vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva. Jeho náprotivok Z. Simon sa tiež dopustil viacerých faktických prešlapov. Nesprávne uvádzal, že jeho zákon o potravinách stroskotal pocas druhej Dzurindovej vlády v druhom cítaní kvôli postoju SMER-SD. Faktom je, že sa tento zákon nedostal ani do prvého cítania. Exminister nesprávne uvádzal, že v Ceskej republike klesá dovoz polských potravín. V skutocnosti u našich ceských susedov polský dovoz mierne rastie. Hoci Z. Simon hovoril, že sa poriadne pripravil, príklad Tibora Guniša, ktorý mal po odchode z postu generálneho riaditela slovenskej pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) okamžite nastúpit na obdobnú pozíciu do rakúskej platobnej agentúry, nebol správny. Podla oficiálnych dokumentov bud Tibor Guniš na pozíciu nenastúpil, alebo to bolo ovela neskôr ako "okamžite". Zaujímavým je aj pocet neoveritelných výrokov, ktoré odzneli túto nedelu. V priemere každý štvrtý výrok sme vzhladom na chýbajúce alebo nedostatocné informácie museli oznacit ako neoveritelný. Výroky priebežne doplname.

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD
7 5 4 8

Zsolt Simon


11 3 0 7
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Ľubomír Jahnátek
 • Zsolt Simon
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Zsolt Simon

To je ten prvý pilier, ktorý pán minister hovoril. Pán minister tieto zlé podmienky podľa jeho slov dokázal vyrokovať zhoršením o -67 miliónov eur.

V politike - 08.10.2013
Neoveriteľné

Podľa správy na polnoinfo.sk z júna 2013 minister Jahnátek hovorí, že sa nepodarilo zmeniť objem priamych platieb. Nepodarilo sa nám však potvrdiť, že v konečnom dôsledku bola suma priamych platieb pre Slovensko o 67 miliónov nižšia ako vo vyrokovanom návrhu predchádzajúcej vlády. Výrok hodnotí...

Zsolt Simon

Za mňa sme dali 800 000 SK (pokutu, pozn.).

V politike - 08.10.2013
Pravda

Je pravdou, že za úradovania Z. Simona na poste ministra pôdohospodárstva bola udelená pokuta vo výške 850 tisíc korún. Výrok hodnotíme ako pravdivý.TASR, 6. apríla 2006:"Niektoré rozhodnutia o pokutách z roku 2005, ktoré vyplynuli z potravinových kontrol inšpektorov Štátnej veterinárnej a potravino...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

V prvom polroku sme prijali 2 kľúčové zákony. Je to zákon o obchodných reťazcoch alebo dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a zákon o potravinárstve.

V politike - 08.10.2013
Nepravda

Je pravdou, že boli prijaté zákony o obchodných reťazcoch a novela o potravinách. Novela zákona o potravinách však nebola prijatá v prvom polroku vlády R. Fica. Minister Jahnátek mal na mysli Zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch prijatý v októbri 2012, ktorých pr...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Vy (Zsolt Simon, pozn.) bez problému vyrobil teraz na programe Rozvoja vidieka, veď tam v infraštruktúre chýbalo 170 miliónov a vy ste to zadlžili o ďalších 20 miliónov. Urobili ste niekoľko desiatok miliónovú sekeru, keď ste predbiehal programy, zaraďoval ste nie tie programy, ktoré majú ísť, čiže hrozí Vám pokuta ďalších 40 miliónov.

V politike - 07.10.2013
Neoveriteľné

Nenašli sme žiadnu relevantnú zmienku o zvýšenej zadĺženosti v programe Rozvoja vidieka a ani o hroziacej pokute za nesprávne zaradené resp. predbiehané programy. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.Vtedajší minister pôdohospodárstva Z. Simon o programe Rozvoja vidieka informoval:"Realokáciou, ktorú ná...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

To čo je umožnené (kofinancovanie projektov z fondov EÚ v pomere 85/15, pozn.)a je to fakultatívna možnosť. Je to fakultatívna, pre niektoré krajiny, ktoré majú obrovské ekonomické problémy. Je to tam definované ako vzdialenejšie regióny, lebo niektoré štáty EÚ si dneska nevedia prestaviť, že by kofinancovali 25% z vlastného rozpočtu. Grécko bude možno kofinancovať 15%.

V politike - 07.10.2013
Zavádzajúce

Ako vyplýva z dohody Rady EÚ, kofinancovanie z fondov EÚ vo výške 85% je podľa novej zmluvy o Spoločnej poľnohospodárskej politike skutočne vyhradené len pre vybrané regióny, presnejšie pre menej rozvinuté regióny, vzdialené regióny a Egejské ostrovy. Nejde teda o regióny s obrovskými ekonomickými p...

Zsolt Simon

S druhého piliera, z nevýhodnenej oblasti to je Orava, Kysuce, Liptov majú dostať nemalé peniaze asi 200 miliónov.

V politike - 07.10.2013
Neoveriteľné

Na základe správ z Európskej komisie sme zistili, že časť rozpočtu 2. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ je určených aj financovanie rozvoja menej rozvinutých regiónov v Európskej únii. Nepodarilo sa nám ale zistiť výšku dotácii z druhého piliera pre nevýhodné oblasti na Slovensku. Výro...

Zsolt Simon

Ja si pamätám, keď pán minister po svojom nástupe ma kritizoval, že som vyrokoval zlé podmienky na priame platby, to čo poľnohospodári dostanú za to, že majú nejakú tu výmeru. To je ten prvý pilier, ktorý pán minister hovoril.

V politike - 07.10.2013
Pravda

Podľa portálu europskaunia.sk, spoločná poľnohospodárska politika pozostáva z dvoch pilierov:Prvý pilier obsahuje trhové mechanizmy, príspevky k príjmu a priame platby. Tieto nástroje existujú už od začiatku SPP a patria medzi nich napr: dovozná prirážka, spoločné zahraničné clo, inte...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Dneska už môžem s potešením povedať, že chvála Bohu už sme sa dohodli, dohodli (programovacie obdobie 2014-2020, pozn.) sme sa na úrovni ministrov poľnohospodárskych. V prvom pilieri dostávame, čiže to sú tie priame platby viac ako 2,7 miliardy € na nové programovacie obdobie. V druhom pilieri, to je program rozvoja vidieka dostávame cez 1,9 miliardy €...

V politike - 07.10.2013
Pravda

Je pravdou, že Slovensko v programovacom období 2014 až 2020 bude mať na priamych platbách 2,7 mld. eur a na na druhom piliery 1,9 mld. eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Posledná dohoda na Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (CAP) bola dosiahnutá 24. septembra 2013. Problematickými boli predovše...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Aj my sme zaviedli model a ja som bol prekvapený, vyčlenili sme 600 000 € na dotovanie mzdy, keď mám pravdu povedať pre novo vytvorené pracovné miesta v poľnohospodárstve a potravinárstve a sme zostali až prekvapení, lebo ten záujem je na 1 900 000 €. Zrazu sa vytvorilo 300 nových pracovných miest.

V politike - 07.10.2013
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám nájsť presné informáciu o modely, alebo o dotovaní pracovných miest ministervom pôdohospodárstva. Našli sme síce správu (2.5.2012, Roľnícke noviny), v ktorej sa minister vyjadruje, že by chcel podporiť vznik nových pracovných miest až čiastkou 2 milióny eur, podobne ako vyjadrenie ...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

85% potravín na Slovensku sa predáva cez 12 obchodných reťazcov.

V politike - 07.10.2013
Pravda

Podobné tvrdenie Ľubomíra Jahnátka overoval Demagog.SK už 3.marca 2013 v relácií O5M12. Minister Jahnátek správne hovorí o podiele potravín predávaných cez reťazce, aj ich približný počet.Ministrov výrok potvrdzuje prezentácia generálnej riaditeľky sekcie potravinárstva a obchodu, Zuzany Nouzov...

Zsolt Simon

Ministerstvo financií zverejní porovnanie prvý polrok 2012, prvý polrok 2013 a narástli (dovoz poľské výrobky, pozn.) sme o 10%. Prečo v ČR za rovnaké obdobie nastal pokles poľských výrobkov?

V politike - 07.10.2013
Nepravda

Nevieme či výsledky zverejňoval minister financií. Ide o údaje ŠÚ SR a Českého štatistického úradu. Dovoz poľských potravín na Slovensko narástol približne o objem aký spomína Z. Simon. Nie je však pravdou, že v Českej republike za rovnaké obdobie nastal pokles dovozu poľských potravín. Výrok hodnot...

Zsolt Simon

Tak ako sme spracovali v roku 2011 s Výskumný ústavom ekonomiky poľnohospodárstva, potravinárstva s čím aj pán minister súhlasil, že v poľnohospodárstve je priestor na 15 000 a 16 000 nových pracovných príležitostí

V politike - 07.10.2013
Pravda

Predpokladaný nárast pracovných príležitostí vyplývajúci z analýzy Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva je 14,8 tisíc. Z. Simon uvádza interval od 15 do 16 tisíc. Číslo 14,8 tisíc môžeme považovať za približne 15 tisíc. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. Podľa oficiálne...

Zsolt Simon

Tak trebárs v takom mäsovom priemysle. Sme dali podmienku, že 50% keď dostanú európske peniaze, tak 50% mäsiari musia nakúpiť mäso od slovenského farmára. Toto fungovalo tak niekedy do roku 2007, 2008 potom prvá Ficová vláda a predchodca pána ministra Jahnátka túto podmienku do pridelenia prostriedkov pre mäsový priemysel nedali.

V politike - 07.10.2013
Neoveriteľné

Podľa tvrdenia Z. Simona by malo isť o úpravu poskytovania podpory pre spracovateľov mäsa. Pravdepodobne vyhláškou, usmernením alebo výnosom Ministerstva pôdohospodárstva. Demagog.SK nezistil či Ministerstvo upravovalo podobným spôsobom (limitom 50 % nakúpeného mäsa od slovenského farmára) dotácie p...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Urobili sme nový zákon o potravinách a dneska tento zákon platí od polovice tohto roka alebo od jari. Dali sme myslím, že 42 zakázaných podmienok.

V politike - 07.10.2013
Zavádzajúce

Ľubomír Jahnátek nesprávne hovorí o zákone o potravinách, v skutočnosti ide o o zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch z 26. októbra 2012, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2013. Zákon teda funguje od začiatku roka, skôr ako uvádza Jahnátek. Zakázanými podmienkami má na mysli n...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Veď slovenské potraviny, slovenské potravinárstvo, slovenské poľnohospodárstvo bolo sebestačné. My sme dokonca vyvážali potraviny von a mali sme toľko potravín, že sme mohli zásobovať aj okolité štáty.

V politike - 07.10.2013
Neoveriteľné

Demagog.SK hodnotí výrok ako neoveriteľný, pretože nemáme k dispozícii vierohodné štatistiky, ktoré by potvrdzovali potravinovú sebestačnosť zo začiatku transformácie. Štatistiky, ktoré má Demagog.SK k dispozícií sú len od roku 2000.Podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory&n...

Zsolt Simon

Matovičov návrh nie je o tom, že dáme informácie, že sa predával jogurt po dobe spotreby, ale je o tom, že koľko sa predáva slovenských potravín.

V politike - 07.10.2013
Pravda

Je pravdou, že Matovičov návrh sa týkal informovania o krajine pôvodu predávaných výrobkov. Nešlo o "tabule hanby", teda tabule s hygienické oznamujúce zlyhanie obchodov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Pozmeňujúci návrh poslanca Igora Matoviča k novele zákona o potravinách skutočne sledoval zvýše...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

My za 1 deň v jednom obchodnom reťazci sme našli 62 druhov výrobkov, nie kusov, druhov výrobkov po dobe spotreby. V inom 59, 22, 37 veď to nie je náhoda.

V politike - 07.10.2013
Neoveriteľné

Ľ. Jahnátek pravdepodobne uvádza výsledky z kontrol počas obdobia od 1. júna do 15. septembra 2013. O výsledkoch týchto kontrol informoval na TB spolu s riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy SR Jozefom Bírešom 1. októbra 2013. Na stránkach Štátnej veterinárnej a potravino...

Zsolt Simon

Nahradil (potravinový kódex, pozn.) sa vyhláškou ministerstva pôdohospodárstva.

V politike - 07.10.2013
Pravda

Vyhláškami v roku 2012 zrušené niektoré časti Potravinového kódexu. Tieto vyhlášky zrušené časti kódexu nahrádzali. Jedinou časťou, ktorá bola výnosom ministerstva zrušená bola časť o arómach. Vzhľadom na to, že Jahnátek a Simon hovoria o potravinách (Druhá hlava Potravinového kódexu) výrok hodnotím...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Veď (vláda I. Radičovej, pozn.) vy ste v roku 2011 napríklad zrušil potravinový kódex.

V politike - 07.10.2013
Zavádzajúce

Vyhláškami v roku 2012 zrušené niektoré časti Potravinového kódexu. Tieto vyhlášky zrušené časti kódexu nahrádzali. Jedinou časťou, ktorá bola výnosom ministerstva v roku 2011 zrušená bola časť o arómach. Jahnátek hovorí, že potravinový kódex mal byť zrušený. Potravinový kódex stále platí aj keď nie...

Zsolt Simon

Za mňa bola najvyššia vtedy boli maximálna možná hranica pokút bolo 1 milión korún.

V politike - 07.10.2013
Pravda

Už počas úradovania Z. Simona na poste ministra pôdohospodárstva počas vlády I. Radičovej (posledné 4 mesiace úradu) bola možná maximálna pokuta vo výške 2 mil. eur. Počas pôsobenia Z. Simona ako ministra pôdohospodárstva za 2. Dzurindovej vlády bola maximálna pokuta vo výške jedného milió...

Zsolt Simon

Počet tých kontrol (v obchodných reťazcoch, pozn.) sa postupne od roku 2004, kde pôvodne bolo niekde na úrovni okolo 5 000 kontrol sme išli cez 30, lebo keď pán minister nastúpil, tak sme boli niekde medzi 30-40.

V politike - 07.10.2013
Neoveriteľné

Na základe správy Národného programu kvality SR na rok 2004-2008 sme zistili, že orgány štátnej veterinárnej a potravinárskej správy vykonali v roku 2004 celkovo 34 863 kontrol. Ide o kontroly celkom, bez špecifikácie na obchodné reťazce. V čase odchodu Zsolta Simona z pozície ministra pôdoshospodár...

Zsolt Simon

S kontrolami v obchodných reťazcoch som začal ja v roku 2004-2005 keď som bol ministrom. Boli to, cez 50% sme mali nedostatky.

V politike - 07.10.2013
Neoveriteľné

Demagog.SK nezistil či Z. Simon začal v roku 2004 alebo v roku 2005 s kontrolami v reťazcoch. Národná správa o úradnej kontrole potravín v SR za rok 2005 (.pdf, s. 43) uvádza, že z celkového počtu 20 930 kontrolovaných objektov malo nedostatky 12 228 objektov, čo predstavuje 58,4%. Špecifická štatis...

Zsolt Simon

" princíp 3x a dosť". Chceli sme ho zaviesť aj do zákona o potravinách. Bolo to na konci druhej Durindovej vlády, ta vláda predčasne končila bolo to v druhom čítaní. Bola to práve politická strana Smer, ktorá povedala, že tento zákon a ďalej o tomto návrhu zákona rokovať sa nebude.

V politike - 07.10.2013
Nepravda

Zásadu "trikrát a dosť" chcel Z. Simon už počas 2. vlády M. Dzurindu vniesť do zákona o potravinách. Nie je však pravdou, že na konci 2. vlády M. Dzurindu skončila novela zákona o potravinách obsahujúca zásadu "trikrát a dosť" v druhom čítaní. Nedostala sa ani do prvého čítania. Nie je pre...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Porušenosť zákona 60% hypermarketoch. V stredných predajniach čo sú satelity hypermarketov menších mestách, cez 56%. V malých predajniach cez 40% po pracovnej dobe.

V politike - 07.10.2013
Nepravda

Podľa správy (1. októbra 2013) tlačovej konferencie Ministerstva pôdohospodárstva SR z kontroly Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy SR (SVSSR):"Čo sa týka štruktúry predajní najhoršie dopadli hypermarkety a supermarkety, stredné predajne a malé predajne mimo pracovnej doby. „Hypermarke...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Voľakedy existoval Plajov úrad (Úrad pre štátnu službu, pozn.), ktorý nominoval ľudí do štátnych funkcií, pán minister nebol ste náhodou vo vláde vy vtedy, keď to Dzurindova vláda zrušila? Veď ste to zrušili vy. Veď tu zrušila Dzurindova vláda.

V politike - 07.10.2013
Pravda

Je pravdou, že Úrad pre štátnu službu zrušila 2. vláda M. Dzurindu, v čase keď Z. Simon pôsobil ako minister pôdohospodárstva. Úrad pre štátnu službu-ústredný orgán štátnej správy vznikol na základe zákona č. 312/2001 z. z.o štátnej službe v marci 2002. Za podpredsedu bol menovaný Ľubomír Plai....

Zsolt Simon

Túto zmenu, že je možné urobiť interné výberové konania bez zverejnenia sa zaviedla alebo umožnila sa po tej novele v roku 2009, za ktorú hlasoval aj pán minister vo vláde, keď jeho kolegyňa vtedajšie pani Tomanová tento návrh predložila.

V politike - 07.10.2013
Pravda

Je pravdou, že návrh zákona o štátnej službe, ktorý predložila Tomanová zavádzal možnosť interného výberového konania. Vláda návrh v roku 2009 schválila, minister hospodárstva Jahnátek bol zastúpený štátnym tajomníkom. Hoci minister priamo na návrh nehlasoval, jeho tajomník s jeho poverením áno. Výr...

Zsolt Simon

Keď som bol minister 2002-2006, v tom období trebárs na posty generálnych riaditeľov vyberal úrad pre štátnu službu. Ani nie samotné ministerstvo, ale úrad pre štátnu službu a vtedy bola povinnosť zverejniť každé jedno pracovné miesto v médiách. Každé jedno pracovné miesto, o ktoré sa súťažilo tak sa muselo zverejniť.

V politike - 07.10.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože Úrad pre štátnu službu musel zverejniť každé štátno-zamestnanecké pracovné miesto. Podľa Štúdie Staroňovej a Láštica je pravdou, že Úrad vyberal ľudí na posty generálnych riaditeľov sekcií. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Dnes už neexistujúci Úrad pre št...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Napríklad aj teraz som dal pokyn na zrušenie dvoch výberových konaní, ktoré práve bežali, lebo tam bol znovu prihlásený jeden a jeden.

V politike - 07.10.2013
Neoveriteľné

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, pretože okrem samotného tvrdenia Ľubomíra Jahnátka neexistuje žiaden iný zdroj potvrdzujúci, že zrušil uvádzané dve výberové konania, v ktorých bol prihlásený len jeden uchádzač. ...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Dal pokyn a ideme prepracovať aj vnútornú smernicu, že vnútorné výberové konania, nebudú realizované pokiaľ tam nebude viac ako 1 uchádzač. Čiže už na ministerstve pôdohospodárstva od štvrtku platí systém, že musia tam byť viac ako jeden uchádzač na interné výberové konanie.

V politike - 07.10.2013
Neoveriteľné

Na oficiálnej stránke ministerstva možno nájsť služobné predpisy, ktoré upravujú spôsob a formu výberových konaní. Tieto smernice sú z roku 2009 a neobsahujú systém, ktorý by zaručoval, že v konaní musí byť viac ako jeden uchádzač. Demagog.SK nezistil informácie o tom, že minister mal dať pokyn na p...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Účelovo sa vyťahuje, že som sa sústredil na nejaký Komjatičanov alebo rodinných známych. Hovoríme o 4 osobách z 570 zamestnancov.

V politike - 07.10.2013
Nepravda

V kauze pochybných konkurzov na Ministerstve pôdohospodárstva sa hovorí o šestich osobách, ktoré pochádzajú z Komjatíc alebo majú rodinné väzby s Jahnátkom a v internom výberovom konaní, v ktorom sa neprihlásil nikto okrem nich, uspeli. Spolu ide však až o osem osob, ktoré získali podozrivým spôsobo...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Hovoríme o obchode s potravinami za 8,5 miliardy eur.

V politike - 07.10.2013
Pravda

Ministrov výrok potvrdzuje prezentácia generálnej riaditeľky sekcie potravinárstva a obchodu, Zuzany Nouzovskej, ktorá pracuje s údajmi Štatistického úradu SR, ako aj s ročnými výkazmi. Z prezentácie vyplýva, že tržby obchodných reťazcov boli v roku 2011 na úrovni 8,5 mld. eur. (.pdf). Prameň :...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Zákon o potravinárstve veľmi sprísňuje podmienky predaja potravín a kvality potravín, kde hrozia okrem iného zatvorenia predajní a kde hrozia tak isto vysoké pokuty. Pokuty v prípade nekvalitných potravín pri druhovom zistení sú minimálne 1 milión eur.

V politike - 07.10.2013
Pravda

Je pravdou, že zákon o potravinách sprísňuje pokuty a podmienky. Pri druhom, opakovanom porušení môže dôjsť k uloženiu pokuty vo výške minimálne jeden milión eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách, bol prijatý vo februári 2013. O zmenách,resp.sprísnení vo výške pokút...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

No tak pán minister (Zsolt Simon, pozn.) mali ste 31 výberových konaní, interných, prihlásených ste mali 31 a osadených do funkcie bolo 31 ľudí.

V politike - 07.10.2013
Neoveriteľné

Demagog.SK nezistil počet interných výberových konaní počas pôsobenia Z. Simona na Ministerstve pôdohospodárstva, ani ich priebeh. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.Z dostupných výročných správ ministerstva nie je možné určiť počet zamestnancov prijatých v internom výberovom konaní. Výročné spr...

Zsolt Simon

Alebo poviem druhý príklad, pán Beňadik. Riešil plán rozvoja vidieka a prestupové fondy. Bol tam 15 rokov, to znamená, že z ďaleka prežil aj moje prvé obdobie, ešte prišiel dávno predtým. Prežil asi 8 alebo 9 ministrov. Pána ministra Jahnátka už neprežil, musel odísť z ministerstva. Bol nahradený s pánom Barbaričom, ktorý prišiel z Nitry, z Inšpektorátu bezpečnosti práce, po tej kauze, ktorá sa tam prevalila s korupciou.

V politike - 07.10.2013
Pravda

Je pravdou, že J. Beňadik pôsobil v sekcii rozvoja vidieka 15 rokov a prežil 9 ministrov. Je tiež pravdou, že ho vystriedal M. Barbarič z Inšpektorátu práce v Nitre. V októbri 2012 sa prevalila kauza brania úplatkov na Inšpektoráte bezpečnosti práce v Nitre. Malo ísť o dlhodobé prakti...

Zsolt Simon

Na takej platobnej agentúre bol Tibor Guniš, bol tam skôr než ja som nastúpil prvýkrát za ministra v tej chvíli čo ho prepustili (za Jahnátka, pozn.) zo Slovenska ako z pracovnej pozície na druhú deň nastúpil na rakúsku pôdohospodársku platobnú agentúru do porovnateľnej pozície.

V politike - 07.10.2013
Nepravda

Tibor Guniš pracoval na pozícií riaditeľa sekcie priamych podpôr v slovenskej pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) minimálne od roku 2004. V PPA skončil v priebehu roku 2012, keďže sa vo výročnej správe za rok 2012 jeho meno už nenachádza. Z. Simon tvrdí, že Guniš mal byť v rakúskej platobnej a...

Zsolt Simon

Keď som 4. apríla pánovi ministrovi odovzdával úrad títo ľudia (obvinení z rodinkárstva, pozn.) neboli v zamestnaneckom pomere s ministerstvom ani s podriadenými organizáciami.

V politike - 07.10.2013
Pravda

Vychádzajúc z článkov denníka SME a zároveň aj faktu, že sám Jahnátek nikdy nenaznačil, že by niektoré zo spomínaných osôb pracovali na MPRV SR už pred jeho nástupom, výrok hodnotíme ako pravdivý.Podľa článkov denníka SME (tu, tu alebo tu), ktorý na kauze pracoval a informoval o nej, osoby z Komjatí...

Zsolt Simon

Osobný úrad a podobne, osobný úrad je priamo pod riadením vedúceho služobného úradu, ktorého si minister vybral a na túto pozíciu.

V politike - 07.10.2013
Pravda

Podľa § 12 ods.1 je vedúci služobného úradu služobne najvyšší vedúci zamestnanec v služobnom úrade. Vedúci služobného úradu je vymenovaný vládou SR na návrh príslušného ministra. Osobný úrad je organizačný útvar služobného úradu v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho úradu. Výrok Z. Simona hodnotím...

Zsolt Simon

Za tých 6 rokov čo som zastával funkciu ministra pôdohospodárstva som nezamestnával svojich rodinných príslušníkov, ani rodákov z rodnej obce.

V politike - 07.10.2013
Neoveriteľné

Počas šesťročného obdobia (16. október 2002 – 4. júl 2006 a 9. júla 2010 – 4. apríla 2012), kedy bol ministrom MPRV SR Zsolt Simon, prebehlo na ministerstve alebo v organizáciach, ktoré pod rezort spadajú množstvo personálnych zmien. Vzhľadom na časové a personálne obmedzenia projektu Dema...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Ale o tom, že to boli ľudia, ktorý pochádzajú z Komjatíc, to nebolo to prioritné. Tých ľudí (obvinených z rodinkárstva, pozn.) som si predsa, tých ľudí som pozval, lebo tí ľudia robili so mnou na ministerstve hospodárstva.

V politike - 07.10.2013
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže existuje minimálne jeden prípad, rodáka z Komjatíc, ktorý nepracoval na Ministerstve hospodárstva (ďalej len MH SR) predtým ako nastúpil na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (ďalej len MPRV SR).Podľa denníka SME sa kauza dotýka ...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Vo väčšine prípadov (interné výberové konanie, pozn.) je to 1 uchádzať na funkciu. Ja som si dal urobiť prieskum ako to bolo u nás s internými. Sú tam aj prípady, kedy boli viacerí uchádzači prihlásení na interné výberové konanie.

V politike - 07.10.2013
Neoveriteľné

Ministerstvo neposkytuje verejnosti informácie o priebehu interného výberového konania a ani o neúspešných kandidátoch. Tieto informácie radí k Zoznamu skutočností s obmedzeným prístupom. Taktiež nedošlo k zverejneniu ministrom spomínaného prieskumu. Demagog.SK nemá k dispozícií informácie o výsledk...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Interné výberové konania sú nie tajné výberové konania. Interné výberové konanie znamená, že sa vyberá zo zamestnancov ministerstva. 570 ľudí dostáva informáciu, že je voľné miesto na danú pozíciu a majú možnosť sa prihlásiť.

V politike - 07.10.2013
Pravda

Minister správne tvrdí, že interné výberové konanie nie je tajné. Podľa služobného predpisu je vyhlasované. Na ministerstve pôdohospodárstva je zamestnaných 570 zamestnancov. Išlo teda v prípade interného výberového konania na Ministerstve pôdohospodárstva o 570 zamestnancov, ktorí podľa služobného ...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

O tom či to bude interné alebo externé výberové konanie rozhoduje osobný úrad o tom predsa nerozhoduje minister. Čiže tam je menovaná komisia, ktorá musí rozhodnúť či títo ľudia spĺňajú všetky podmienky, zákonné podmienky na to, aby sa na funkciu dostal..

V politike - 07.10.2013
Pravda

O Vyhlásení o spôsobe výberového konania (vnútorné, externé) informuje služobný úrad vo všeobecne dostupných prostriedkoch komunikácie. O samotnom výbere rozhoduje výberová komisia, vyhodnocujúca zákonné podmienky uchádzačov o štáto-zamestnanecké miesto. Osobný úrad je organizačný útvar služob...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

plus tam máme ešte 82 miliónov, ktoré dostávame na spoločnú organizáciu trhu, keď k tomu prirátam povinné štátne spolufinancovanie na úrovni 600 miliónov, ktoré musí štát do toho vložiť čiže ideme do nového programovacieho obdobia s balíkom zhruba 5,3 miliardy € na 6 rokov.

V politike - 12.10.2013
Neoveriteľné

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

My sme celkovo urobili 61 kontrol na cestách. Skontrolovali sme viac ako 10 000 vozidiel. 10 000 vozidiel a skontrolovali sme viac ako 30 000 ton potravín. Ta priemerná porušenosť keď si pamätáte s počiatku bola cez 36% z niektorých krajín. Dneska sa to dostalo niekde pod túto hranicu a už sa pohybujeme na úrovni niekde 15,5 %.

V politike - 07.10.2013
Zavádzajúce

Je ťažké povedať o akom období hovorí Ľ. Jahnátek preto boli použité údaje za prvý polrok 2012 keď nastúpili do vlády  a 2013. Za prvý polrok 2012 bolo vykonaných 24 522 kontrol pričom v prípade 14,07% boli zistené nedostatky .Za prvý polrok 2013 bolo vykonaných 23 234 kontrol a bolo ziste...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

My sme celkovo urobili viac ako 81 000 kontrol. 81 000 kontrol to je obrovské číslo. Keď to mám zosumarizovať za tieto kontroly 15,9% kontrol skončilo s nedostatkami.

V politike - 07.10.2013
Nepravda

 Podľa dostupných údajov, Jahnátek uvádza o vyše 11 tisíc vyšší počet kontrol. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.Demagog.SK má k dispozícií údaje o kontrolách, ktoré vykonáva Štátna veterinárna a potravinová správa. Podľa týchto verejne dostupných štatistík bolo vykonaných na potravinách (vo všetkých o...

Zsolt Simon

Ten človek (Sólymos, pozn.) nastúpil na úrad po skončení vysokej školy, vtedy keď Most-Híd ešte nebol. Niekedy v roku 2002 a začínal ako technik. Pána Sólymos je v politike od roku 2010.

V politike - 07.10.2013
Neoveriteľné

László Sólymos je poslancom NR SR za MOST-HÍD od roku 2010. Ten výrok sa však vôbec nedotýka jeho, ale človeka, ktorého meno nepoznáme. Ten človek je bratranec alebo bratranec z druhého kolena Lászla Sólymosa.TENTO VYROK BY SOM UPLNE VYRADIL, NEMA VYZNAM PREVEROVAT OSOBU, KTOREJ MENO NEPOZNAME....

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Som predsa 35 rokov v praxi..

V politike - 07.10.2013
Neoveriteľné

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Títo ľudia (podozriví z rodinkárstva, pozn.) nie sú v právnom vzťahu so mnou. Sú o 4 stupne niekde inde.

V politike - 07.10.2013
Neoveriteľné
success
error