DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Účelovo sa vyťahuje, že som sa sústredil na nejaký Komjatičanov alebo rodinných známych. Hovoríme o 4 osobách z 570 zamestnancov.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Nepravda


V kauze pochybných konkurzov na Ministerstve pôdohospodárstva sa hovorí o šestich osobách, ktoré pochádzajú z Komjatíc alebo majú rodinné väzby s Jahnátkom a v internom výberovom konaní, v ktorom sa neprihlásil nikto okrem nich, uspeli. Spolu ide však až o osem osob, ktoré získali podozrivým spôsobom miesto na Ministerstve pôdohospodárstva. Správny pomer je teda šesť resp. osem ku 570 zamestnancov. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

SME, 1. októbra 2013: 
"Šesť výberových konaní, na ktorých bolo dohromady šesť uchádzačov, ktorí všetci uspeli a dostali vedúce funkcie. Takto vyzerali konkurzy na posty na ministerstve pôdohospodárstva, ktoré obsadili rodáci a príbuzní Ľubomíra Jahnátka. Výberové konanie vôbec neabsolvoval ďalší Jahnátkov rodák – Komjatičan Ľudovít Koppan."

Išlo o interné výberové konania na Ministerstve pôdohospodárstva, pričom sa prihlásil vždy len jeden uchádzač. Ako uvádza denník SME, funkcie si takto vysúťažiloaž osem známych alebo rodákov Jahnátka.
- ministrov synovec Lukáš Peško, ktorý vykonáva kontrolu projektov z eurofondov
- neter Petra Bohunová, ktorá má na starosti prevádzku a registratúru
- krstňatá Ľudovít a Michal Gráfovci, ktorí dočasne vykonávali dokumentáciu. 
- Komjatičan Marek Gocník zodpovedný za eurofondy a pozemkový fond
- Komjatičan Ľudovít Koppan, šéf sekcie kontroly
- švagor Stanislav Péli, ktorý je šéfom vnútorného auditu 
- Komjatičan Peter Hajnala, ktorý je dnes šéfom tlačového odboru. 

Posledná výročná správa 2012 (s. 76) eviduje k 31. decembru 2012 na Ministerstve pôdohospodárstva 570 zamestnancov a minister tak operuje so správnym údajom. 

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error