DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek CSc.

SMER-SD
37 16 7 23
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

V prvom polroku sme prijali 2 kľúčové zákony. Je to zákon o obchodných reťazcoch alebo dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a zákon o potravinárstve.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 06.10.2013
Nepravda

Je pravdou, že boli prijaté zákony o obchodných reťazcoch a novela o potravinách. Novela zákona o potravinách však nebola prijatá v prvom polroku vlády R. Fica. Minister Jahnátek mal na mysli Zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch prijatý v októbri 2012, ktorých pr...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Vy (Zsolt Simon, pozn.) bez problému vyrobil teraz na programe Rozvoja vidieka, veď tam v infraštruktúre chýbalo 170 miliónov a vy ste to zadlžili o ďalších 20 miliónov. Urobili ste niekoľko desiatok miliónovú sekeru, keď ste predbiehal programy, zaraďoval ste nie tie programy, ktoré majú ísť, čiže hrozí Vám pokuta ďalších 40 miliónov.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 06.10.2013
Neoveriteľné

Nenašli sme žiadnu relevantnú zmienku o zvýšenej zadĺženosti v programe Rozvoja vidieka a ani o hroziacej pokute za nesprávne zaradené resp. predbiehané programy. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.Vtedajší minister pôdohospodárstva Z. Simon o programe Rozvoja vidieka informoval:"Realokáciou, ktorú ná...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

To čo je umožnené (kofinancovanie projektov z fondov EÚ v pomere 85/15, pozn.)a je to fakultatívna možnosť. Je to fakultatívna, pre niektoré krajiny, ktoré majú obrovské ekonomické problémy. Je to tam definované ako vzdialenejšie regióny, lebo niektoré štáty EÚ si dneska nevedia prestaviť, že by kofinancovali 25% z vlastného rozpočtu. Grécko bude možno kofinancovať 15%.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 06.10.2013
Zavádzajúce

Ako vyplýva z dohody Rady EÚ, kofinancovanie z fondov EÚ vo výške 85% je podľa novej zmluvy o Spoločnej poľnohospodárskej politike skutočne vyhradené len pre vybrané regióny, presnejšie pre menej rozvinuté regióny, vzdialené regióny a Egejské ostrovy. Nejde teda o regióny s obrovskými ekonomickými p...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Dneska už môžem s potešením povedať, že chvála Bohu už sme sa dohodli, dohodli (programovacie obdobie 2014-2020, pozn.) sme sa na úrovni ministrov poľnohospodárskych. V prvom pilieri dostávame, čiže to sú tie priame platby viac ako 2,7 miliardy € na nové programovacie obdobie. V druhom pilieri, to je program rozvoja vidieka dostávame cez 1,9 miliardy €...

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 06.10.2013
Pravda

Je pravdou, že Slovensko v programovacom období 2014 až 2020 bude mať na priamych platbách 2,7 mld. eur a na na druhom piliery 1,9 mld. eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Posledná dohoda na Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (CAP) bola dosiahnutá 24. septembra 2013. Problematickými boli predovše...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Aj my sme zaviedli model a ja som bol prekvapený, vyčlenili sme 600 000 € na dotovanie mzdy, keď mám pravdu povedať pre novo vytvorené pracovné miesta v poľnohospodárstve a potravinárstve a sme zostali až prekvapení, lebo ten záujem je na 1 900 000 €. Zrazu sa vytvorilo 300 nových pracovných miest.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 06.10.2013
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám nájsť presné informáciu o modely, alebo o dotovaní pracovných miest ministervom pôdohospodárstva. Našli sme síce správu (2.5.2012, Roľnícke noviny), v ktorej sa minister vyjadruje, že by chcel podporiť vznik nových pracovných miest až čiastkou 2 milióny eur, podobne ako vyjadrenie ...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

85% potravín na Slovensku sa predáva cez 12 obchodných reťazcov.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 06.10.2013
Pravda

Podobné tvrdenie Ľubomíra Jahnátka overoval Demagog.SK už 3.marca 2013 v relácií O5M12. Minister Jahnátek správne hovorí o podiele potravín predávaných cez reťazce, aj ich približný počet.Ministrov výrok potvrdzuje prezentácia generálnej riaditeľky sekcie potravinárstva a obchodu, Zuzany Nouzov...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Urobili sme nový zákon o potravinách a dneska tento zákon platí od polovice tohto roka alebo od jari. Dali sme myslím, že 42 zakázaných podmienok.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 06.10.2013
Zavádzajúce

Ľubomír Jahnátek nesprávne hovorí o zákone o potravinách, v skutočnosti ide o o zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch z 26. októbra 2012, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2013. Zákon teda funguje od začiatku roka, skôr ako uvádza Jahnátek. Zakázanými podmienkami má na mysli n...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Veď slovenské potraviny, slovenské potravinárstvo, slovenské poľnohospodárstvo bolo sebestačné. My sme dokonca vyvážali potraviny von a mali sme toľko potravín, že sme mohli zásobovať aj okolité štáty.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 06.10.2013
Neoveriteľné

Demagog.SK hodnotí výrok ako neoveriteľný, pretože nemáme k dispozícii vierohodné štatistiky, ktoré by potvrdzovali potravinovú sebestačnosť zo začiatku transformácie. Štatistiky, ktoré má Demagog.SK k dispozícií sú len od roku 2000.Podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory&n...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

My za 1 deň v jednom obchodnom reťazci sme našli 62 druhov výrobkov, nie kusov, druhov výrobkov po dobe spotreby. V inom 59, 22, 37 veď to nie je náhoda.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 06.10.2013
Neoveriteľné

Ľ. Jahnátek pravdepodobne uvádza výsledky z kontrol počas obdobia od 1. júna do 15. septembra 2013. O výsledkoch týchto kontrol informoval na TB spolu s riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy SR Jozefom Bírešom 1. októbra 2013. Na stránkach Štátnej veterinárnej a potravino...

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Veď (vláda I. Radičovej, pozn.) vy ste v roku 2011 napríklad zrušil potravinový kódex.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 06.10.2013
Zavádzajúce

Vyhláškami v roku 2012 zrušené niektoré časti Potravinového kódexu. Tieto vyhlášky zrušené časti kódexu nahrádzali. Jedinou časťou, ktorá bola výnosom ministerstva v roku 2011 zrušená bola časť o arómach. Jahnátek hovorí, že potravinový kódex mal byť zrušený. Potravinový kódex stále platí aj keď nie...

success
error