DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Veď slovenské potraviny, slovenské potravinárstvo, slovenské poľnohospodárstvo bolo sebestačné. My sme dokonca vyvážali potraviny von a mali sme toľko potravín, že sme mohli zásobovať aj okolité štáty.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Neoveriteľné

Demagog.SK hodnotí výrok ako neoveriteľný, pretože nemáme k dispozícii vierohodné štatistiky, ktoré by potvrdzovali potravinovú sebestačnosť zo začiatku transformácie. Štatistiky, ktoré má Demagog.SK k dispozícií sú len od roku 2000.

Podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory Milana Semančíka, ' sebestačnosť Slovenska v potravinách ešte na začiatku transformácie agropotravinárskeho komplexu prevyšovala 80-percentnú hranicu a v komoditách mierneho pásma bola 100-percentná, ba aj väčšia, pretože časť z nich sa vyvážala. Zhoršenie tohto ukazovateľa o približne 30 percentuálnych bodov v ostatných dvadsiatich rokoch predstavuje veľmi nebezpečný trend. V súčasnosti sa podľa rôznych metodík sebestačnosť Slovenska v potravinách pohybuje zhruba v intervale 45 - 50 percent.'

Podobne sa vyjadril Semančík aj v decembri 2012"Treba poznamenať, že v roku 1990 bolo Slovensko vo výrobe základných agropotravinárskych produktov sebestačné"

Údaje Eurostat sú dostupné len od roku 2000. Ako možno vidieť v niektoré komodity sa od roku 2000 vyvíjajú lepšie (napr. cukor), niektoré horšie horšie (napr. zemiaky) a iné stagnujú (napr. olejovité semená).Podľa indexu potravinovej sebestačnosti Food security index je Slovensko na 37 mieste zo 107 hodnotených krajín. Historický prehľad vývoja tohoto indexu chýba. 

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error