DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

85% potravín na Slovensku sa predáva cez 12 obchodných reťazcov.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Pravda

Podobné tvrdenie Ľubomíra Jahnátka overoval Demagog.SK už 3.marca 2013 v relácií O5M12

Minister Jahnátek správne hovorí o podiele potravín predávaných cez reťazce, aj ich približný počet.

Ministrov výrok potvrdzuje prezentácia generálnej riaditeľky sekcie potravinárstva a obchodu, Zuzany Nouzovskej, ktorá pracuje s údajmi Štatistického úradu SR, ako aj s ročnými výkazmi. Z prezentácie vyplýva, že tržby obchodných reťazcov sa podieľali v roku 2011 na 85,1% z celkových tržieb z potravín a môžeme ich interpretovať ako podiel potravín realizovaných cez obchodné reťazce. (.pdf). Z prezentácie však nie je možné určiť či je reťazcov skutočne 12. 

Podľa výsledkov kontrol potravín je však zrejmé, že počet reťazcov, ktoré rozoznáva Štátna veterinárna a potravinová správa sa bude pohybovať na úrovni 9 resp. 10 - CBA, Tesco, Metro, Billa, Kaufland, Coop (Terno), Lidl, Ahold (Albert, Hypernova), Carrefour. Do takéhoto zoznamu by sme mohli zaradiť aj reťazec Samoška - vlastník Firma Diligentia R.C a na základe tlačovej konferencie Jahnátka z 30. septembra 2013 aj ďalšie dva reťazce SINTRA a Nitrazdroj. Dostali by sme sa k číslu 13 reťazcov. 


Prameň : ŠÚ SR; výkaz Roč. 1 – 01, moduly 177 (tržby v MO spolu) a 186 (tržby v MO podľa klasifikácie Produkcie)
??

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error