DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Veď (vláda I. Radičovej, pozn.) vy ste v roku 2011 napríklad zrušil potravinový kódex.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Zavádzajúce

Vyhláškami v roku 2012 zrušené niektoré časti Potravinového kódexu. Tieto vyhlášky zrušené časti kódexu nahrádzali. Jedinou časťou, ktorá bola výnosom ministerstva v roku 2011 zrušená bola časť o arómach. Jahnátek hovorí, že potravinový kódex mal byť zrušený. Potravinový kódex stále platí aj keď niektoré jeho časti sú zrušené a nahradené vyhláškami alebo presunuté v rámci kódexu. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci. 

Zrušené (a nahradené) časti kódexu za ministrovania Z. Simona:

TRETIA HLAVA - Metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách - zrušená a nahradená vyhláškou č.38/2012, 26. januára 2012

DRUHÁ HLAVA - Označovanie potravín - zrušená a nahradená vyhláškou č.127/2012, 29. marca 2012

DEVIATA HLAVA - Hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny - zrušená a  nahradená vyhláškou č.99/2012, 9. marca 2012

ŠTRNÁSTA HLAVA - Arómy - zrušená výnosom č.422-OL-2011, 17. januára 2011.

SEDEMNÁSTA HLAVA - Niektoré cukry - zrušená a nahradená vyhláškou č.37/2012, 26. januára 2012.

OSEMNÁSTA HLAVA - Kakao a čokoláda - zrušená a nahradená vyhláškou č.40/2012, 26. januára 2012.

TRIDSIATA PRVÁ HLAVA - Ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu - zrušená a nahradená vyhláškou č.42/2012, 26. januára 2012.

TRIDSIATA DRUHÁ HLAVA - Ovocné džemy, rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré - zrušená a nahradená vyhláškou č.44/2012, 26. januára 2012.

TRIDSIATA TRETIA HLAVA - Zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeíny a kazeináty - zrušená a nahradená vyhláškou č.43/2012, 26. januára 2012.

TRIDSIATA ŠTVRTÁ HLAVA - Kávové extrakty a čakankové extrakty - zrušená a nahradená vyhláškou č.39/2012, 26. januára 2012

Potravinový kódex Slovenskej republiky upravuje požiadavky na zdravotnú neškodnosť, hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu, manipuláciu s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek a ich vyšetrovanie. Požiadavky ustanovené v potravinovom kódexe je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error