DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Urobili sme nový zákon o potravinách a dneska tento zákon platí od polovice tohto roka alebo od jari. Dali sme myslím, že 42 zakázaných podmienok.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Zavádzajúce

Ľubomír Jahnátek nesprávne hovorí o zákone o potravinách, v skutočnosti ide o o zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch z 26. októbra 2012, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2013. Zákon teda funguje od začiatku roka, skôr ako uvádza Jahnátek. Zakázanými podmienkami má na mysli neprimerané podmienky, ktoré sú všetky definované v §4 tohto zákona a je ich skutočne 42. Jahnátek však neuvádza správny názov zákona ani čas platnosti alebo účinnosti. Výrok vzhľadom na nepresnosti hodnotíme ako zavádzajúci.


Cieľom navrhovaného zákona bolo ako vyplýva z dôvodovej správy:
'presadzovanie opatrení, ktoré zamedzia zneužívaniu ekonomického postavenia odberateľa na vnútornom trhu s potravinami z hľadiska štruktúry tohto trhu a podielu odberateľa a dodávateľa na tomto trhu, vyžadovaním jednostranných výhodných obchodných podmienok.'

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error