DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

To čo je umožnené (kofinancovanie projektov z fondov EÚ v pomere 85/15, pozn.)a je to fakultatívna možnosť. Je to fakultatívna, pre niektoré krajiny, ktoré majú obrovské ekonomické problémy. Je to tam definované ako vzdialenejšie regióny, lebo niektoré štáty EÚ si dneska nevedia prestaviť, že by kofinancovali 25% z vlastného rozpočtu. Grécko bude možno kofinancovať 15%.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Zavádzajúce

Ako vyplýva z dohody Rady EÚ, kofinancovanie z fondov EÚ vo výške 85% je podľa novej zmluvy o Spoločnej poľnohospodárskej politike skutočne vyhradené len pre vybrané regióny, presnejšie pre menej rozvinuté regióny, vzdialené regióny a Egejské ostrovy. Nejde teda o regióny s obrovskými ekonomickými problémami ako Jahnátkov príklad - Grécko. Je síce fakt, že Egejské ostrovy partia Grécku, no nejde o celé Grécko, ktoré bude môcť kofinancovať v pomere 85 ku 15. Výrok vzhľadom na nepresnú interpretáciu dohody hodnotíme ako zavádzajúci.  


Consilium, 24. septembra 2013:

Concerning the co-financing rates for rural development, the Council accepted the Parliament request to increase the rate for less developed regions, outermost regions and smaller Aegean islands on a voluntary basis to 85%.
This constitutes a major additional concession from the Council side on the clear understanding that an overall agreement is now concluded on CAP reform.

SPPK, 25. septembra 2013:

"Sadzby kofinancovania: Maximálne sadzby kofinancovania EÚ budú do 85% v menej rozvinutých regiónoch, predovšetkým v regiónoch menších Egejských ostrovov, 75% v prechodných regiónoch, 63% v iných prechodných regiónoch a 53% v iných regiónoch pre väčšinu platieb, ale môžu byť vyššie pre opatrenia podporujúce transfer vedomostí, kooperácie, ustanovenia skupín a organizácií výrobcov a zavádzania grantov pre mladých farmárov, ako aj pre projekty LEADER a pre výdavky spojené so životným prostredím a klimatickou zmenou v rámci rozličných opatrení."

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error