DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

" princíp 3x a dosť". Chceli sme ho zaviesť aj do zákona o potravinách. Bolo to na konci druhej Durindovej vlády, ta vláda predčasne končila bolo to v druhom čítaní. Bola to práve politická strana Smer, ktorá povedala, že tento zákon a ďalej o tomto návrhu zákona rokovať sa nebude.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Nepravda

Zásadu "trikrát a dosť" chcel Z. Simon už počas 2. vlády M. Dzurindu vniesť do zákona o potravinách. Nie je však pravdou, že na konci 2. vlády M. Dzurindu skončila novela zákona o potravinách obsahujúca zásadu "trikrát a dosť" v druhom čítaní. Nedostala sa ani do prvého čítania. Nie je preto ani pravdou, že to bola práve SMER-SD čo zákon potopila v druhom čítaní.  Do druhého čítania sa dostala až počas 1. vlády R. Fica. Vtedy však skončila až treťom čítaní. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Zásada "trikrát a dosť" bola predmetom novelizácie Trestného poriadku SR z roku 2006 z dielne vtedajšieho ministra spravodlivosti Daniela Lipšica.

Novela zákona o potravinách bola podaná už 3. februára 2006 ešte za úradovania ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona ako Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o potravinách. Vláda schválila tento návrh 18. januára 2006. 

(1) Orgány úradnej kontroly potravín v rozsahu svojej pôsobnosti na základe zistení pri výkone úradnej kontroly potravín 

c) podávajú obvodnému podnety na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo pozastavenie prevádzkovania živnosti, ak sa zistili nedostatky podľa písmena a) viac ako tri krát v priebehu jedného kalendárneho roka,

Návrh zákon Z. Simona (tlač číslo 1452), ktorý zavádzal zásadu trikrát a dosť aj do zákona o potravinách sa nedostal počas 2. Dzurindovej vlády ani do prvého čítania. Bol pridelený len do výborov na prerokovanie s dátumom do 17. apríla 2006. Vo februári 2006 KDH odišlo z koalície, 2. vláda M. Dzurindu dovládla do predčasných volieb ako menšinová.

Počas prvej vlády R. Fica vtedajší poslanec za SMK Z. Simon podal návrh novely zákona o potravinách. Išlo o rovnakú úpravu ako predkladal počas 2. vlády M. Dzurindu. Táto novela sa dostala až do 3. čítania, kde bola v hlasovaní o zákone ako celku neschválená. Z 141 prítomných, hlasovalo za 61, proti hlasovalo 70, zdržalo sa hlasovania 10. Zo 48 prítomných poslancov SMERU hlasovalo proti 45 a traja sa hlasovania zdržali. 

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error