DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Tak ako sme spracovali v roku 2011 s Výskumný ústavom ekonomiky poľnohospodárstva, potravinárstva s čím aj pán minister súhlasil, že v poľnohospodárstve je priestor na 15 000 a 16 000 nových pracovných príležitostí

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Pravda

Predpokladaný nárast pracovných príležitostí vyplývajúci z analýzy Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva je 14,8 tisíc. Z. Simon uvádza interval od 15 do 16 tisíc. Číslo 14,8 tisíc môžeme považovať za približne 15 tisíc. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Podľa oficiálnej stránky Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR, spolupráca VÚEPP a Zsolta Simona naozaj v roku 2011 prebehla. Na stránke ministerstva (29. júl 2011) je zverejnená odhadovaná poľnohospodárska politika na nadchádzajúce tri roky (s. 5). Podľa výsledkov analýzy vyhotovenej VÚEPP by sa predpokladaný celkový nárast pracovných príležitostí mohol vyšplhať na 14,8 tisíc.

Postoj Jahnátka voči Simonovej spolupráci s VÚEPP v tomto prípade sa nám nepodarilo zistiť, avšak Jahnátkova vzhľadom na to, že Jahnátek má podobnú koncepciu rozvoja rezortu, možno predpokladať kladný postoj k analýze VÚEPP z roku 2011. Jahnátek neskôr (máj 2013) vo svojej koncepcii do roku 2020 ráta s vytvorením 18,674 pracovných miest na vidieku medzi rokmi 2015-2017, ako informoval portál polnoinfo.sk.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error