DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Za mňa bola najvyššia vtedy boli maximálna možná hranica pokút bolo 1 milión korún.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Pravda

Už počas úradovania Z. Simona na poste ministra pôdohospodárstva počas vlády I. Radičovej (posledné 4 mesiace úradu) bola možná maximálna pokuta vo výške 2 mil. eur. Počas pôsobenia Z. Simona ako ministra pôdohospodárstva za 2. Dzurindovej vlády bola maximálna pokuta vo výške jedného milióna korún. Vzhľadom na to, že Z. Simon hovorí v korunách, má na mysli obdobie jeho pôsobenia počas 2. vlády M. Dzurindu, výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Už od novembra 2011, teda v čase pôsobenia Z. Simona ako ministra pôdohospodárstva (4 mesiace pred predčasnými voľbami) bola účinná novela zákona o potravinách, ktorá upravovala výšku pokuty na úrovni aj na úrovni 100 tisíc eur. Ide o odsek 3 a 4 § 28. Najvyššia hranica bola dokonca 2 mil. eur (odsek 6 § 28).

V čase pôsobenia ako ministra pôdohospodárstva počas 2. Dzurindovej vlády bol maximálna výška pokuty 1 milión korún. 

Novela zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách bola prijatá vo februári 2013, s účinnosťou od 1. apríla 2013. Táto novela zvyšovala postihy až na úroveň maximálne 5 miliónov eur. 

Vládny návrh zákona kritizovala aj RÚZ (Republiková únia zamestnávateľov). "Hroziace následky ukladania takýchto pokút môžu byť až katastrofálne. Pokuta vo výške 1 milión eur je prakticky likvidačná pre väčšinu maloobchodných predajní v SR, pretože výšku týchto pokút je orgán kontroly povinný zo zákona uložiť každému prevádzkovateľovi maloobchodu, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o právnickú osobu – obchodný reťazec, alebo o fyzickú osobu (FO) – malého podnikateľa obvykle s 1 až 2 zamestnancami," zdôvodnili v materiáli zamestnávatelia.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error