DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

S kontrolami v obchodných reťazcoch som začal ja v roku 2004-2005 keď som bol ministrom. Boli to, cez 50% sme mali nedostatky.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Neoveriteľné

Demagog.SK nezistil či Z. Simon začal v roku 2004 alebo v roku 2005 s kontrolami v reťazcoch. Národná správa o úradnej kontrole potravín v SR za rok 2005 (.pdf, s. 43) uvádza, že z celkového počtu 20 930 kontrolovaných objektov malo nedostatky 12 228 objektov, čo predstavuje 58,4%. Špecifická štatistika pre obchodné reťazce chýba. Ide o všetky kontroly. Správa uvádza (s. 36-37) ako jednu z cielených kontrol aj kontrolu v lahôdkárskych výrobniach obchodných reťazcov v Slovenskej republike. Celkovo bolo prekontrolovaných 136 prevádzok obchodných reťazcov BILLA, Tesco, Hypernova, COOP Jednota, Carrefour, Lidl, Kaufland a iné. Neuvádza však výsledky tejto kontroly.


 Údaje z roku 2004, či špecifikácia pre obchodné reťazce dostupná nie je ani vo výročnej správe 2005 Úradu verejného zdravotníctva.  Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error