DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Alebo poviem druhý príklad, pán Beňadik. Riešil plán rozvoja vidieka a prestupové fondy. Bol tam 15 rokov, to znamená, že z ďaleka prežil aj moje prvé obdobie, ešte prišiel dávno predtým. Prežil asi 8 alebo 9 ministrov. Pána ministra Jahnátka už neprežil, musel odísť z ministerstva. Bol nahradený s pánom Barbaričom, ktorý prišiel z Nitry, z Inšpektorátu bezpečnosti práce, po tej kauze, ktorá sa tam prevalila s korupciou.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Pravda

Je pravdou, že J. Beňadik pôsobil v sekcii rozvoja vidieka 15 rokov a prežil 9 ministrov. Je tiež pravdou, že ho vystriedal M. Barbarič z Inšpektorátu práce v Nitre. V októbri 2012 sa prevalila kauza brania úplatkov na Inšpektoráte bezpečnosti práce v Nitre. Malo ísť o dlhodobé praktiky na Inšpektoráte práce v Nitre. 

Momentálnym generálnym riaditeľom sekcie rozvoja vidieka je Ing. Martin Barbarič, ktorý prišiel z Inšpektorátu práce v Nitre, kde pracoval ako hlavný inšpektor práce a kontaktná osoba. Z. Simon pravdepodobne poukazoval na medializovanú kauzu brania úplatkov na Inšpektoráte bezpečnosti práce v Nitre. Išlo o nahrávku z augusta 2012, ktorá mala dokumentovať dlhodobé úplatkárske praktiky na inšpektoráte v Nitre.

Predchádzajúcim šéfom sekcie rozvoja vidieka bol Ing. Ján Beňadik, ktorý na tomto poste pracoval od 1. septembra 1997. Je pravda, že pán Beňadik prežil 9 ministrov pôdohospodárstva a to menovite Baco, Koncoš, Simon, Jureňa, Kramplová, Becík, Chovan, Simon, Jahnátek.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error