DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Matovičov návrh nie je o tom, že dáme informácie, že sa predával jogurt po dobe spotreby, ale je o tom, že koľko sa predáva slovenských potravín.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Pravda

Je pravdou, že Matovičov návrh sa týkal informovania o krajine pôvodu predávaných výrobkov. Nešlo o "tabule hanby", teda tabule s hygienické oznamujúce zlyhanie obchodov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Pozmeňujúci návrh poslanca Igora Matoviča k novele zákona o potravinách skutočne sledoval zvýšenie predaja slovenských potravín prostredníctvom informačných plagátov, resp. tabúľ, umiestnených pred daným obchodom. Podľa pozmeňujúceho návrhu, tabule sa mali týkať prevádzkovateľov s ročným obratom nad 10 mil. eur. Takýto prevádzkovatelia by boli dvakrát do roka povinne informovať ministerstvo o percentuálnom každej z prvých krajín pôvodu, ktoré sú najviac zastúpených podľa obratu na potravinách z celkovej ponuky a celkovom predaji v členení podľa jednotlivých výrobných odborov. Prevádzkovateľ by bol povinný o tomto informovať pri vchode do prevádzky. Cieľom tohoto pozmeňujúceho návrhu bolo zaviesť opatrenie, na základe ktorého sa spotrebiteľ dozvie, aké percento slovenských výrobkov, resp. zahraničných výrobkov predávajú veľké obchodné spoločnosti.

„Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je dosiahnuť taký stav, kedy pri vstupe do obchodu približne 10 najväčších predajcov potravín na Slovensku s obratom vyše 10 miliónov eur bol plagát, kde bude zoznam týchto predajcov s percentuálnym podielom slovenských potravín. Chcem ľudí motivovať, aby nakupovali najmä slovenské výrobky,“ vysvetlil poslanec Matovič. 

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error