DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

No tak pán minister (Zsolt Simon, pozn.) mali ste 31 výberových konaní, interných, prihlásených ste mali 31 a osadených do funkcie bolo 31 ľudí.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Neoveriteľné

Demagog.SK nezistil počet interných výberových konaní počas pôsobenia Z. Simona na Ministerstve pôdohospodárstva, ani ich priebeh. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Z dostupných výročných správ ministerstva nie je možné určiť počet zamestnancov prijatých v internom výberovom konaní. Výročné správy uvádzajú informáciu o fluktuácií zamestnancov - vznik pracovného pomeru, zánik pracovného pomeru a programy vzdelávania zamestnancov. O tom ako prebiehal vznik pracovného pomeru a či bol interným alebo externým výberovým konaním správy neuvádzajú. 
Zsolt Simon pôsobil ako minister pôdohospodárstva od júla 2010 do apríla 2012. Interné výberové konania sa zaviedol vládny návrh zákona o štátnej službe, ktorý bol prijatý v roku 2009. 


Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error