DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Ministerstvo financií zverejní porovnanie prvý polrok 2012, prvý polrok 2013 a narástli (dovoz poľské výrobky, pozn.) sme o 10%. Prečo v ČR za rovnaké obdobie nastal pokles poľských výrobkov?

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Nepravda

Nevieme či výsledky zverejňoval minister financií. Ide o údaje ŠÚ SR a Českého štatistického úradu. Dovoz poľských potravín na Slovensko narástol približne o objem aký spomína Z. Simon. Nie je však pravdou, že v Českej republike za rovnaké obdobie nastal pokles dovozu poľských potravín. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.


Podľa štatistík zahraničného obchodu skutočne narástol dovoz poľských výrobkov v kategórii potraviny a živé zvieratá (podľa klasifikácie SITC 0). Podľa správy (s. 50) o zahraničnom obchode Slovenskej republiky na obdobie január až jún 2013 bol celkový dovoz z Poľska v hodnote 165 mil. eur. V správe sa tiež uvádza index dovozu 2013/2012, ktorý bol vo výške 113,2, čo by naznačovalo, že poľský dovoz potravín a živých zvierat v kategórii SITC 0 sa zvýšil oproti predchádzajúcemu obdobiu o 13,2%.

Pokiaľ sa však pozrieme na semidefinitívne údaje (s. 50) o zahraničnom obchode Slovenskej republiky za rok 2012, vidíme, že celkový dovoz  potravín a živých zvierat z Poľska v období január až december 2012 tvoril 300 mil. eur. Pokiaľ by sme predpokladali, že za prvý polrok bolo dovezených približne 50% - t.j. 150 mil. eur, skutočne by sme mohli povedať, že došlo k nárastu presne o 10%. 

Nie je však pravdou, že by v Českej republike došlo v rovnakom období k poklesu dovozu poľských výrobkov. Podľa databáze zahraničného obchodu boli v januári až júni 2012 dovezené v kategórii SITC 0 (potraviny a živé zvieratá) výrobky v hodnote 426,2 mil. eur resp. 10 347 mil. CZK, za obdobie január až jún 2013 boli z Poľska do Českej republiky dovezené výrobky v hodnote 411,3 mil. eur resp. 10 954 mil. CZK. Došlo teda k miernemu nárastu o približne 3,6 %. 

Tabuľka spravená na základe údajov Českého štatistického úradu.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error