DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Interné výberové konania sú nie tajné výberové konania. Interné výberové konanie znamená, že sa vyberá zo zamestnancov ministerstva. 570 ľudí dostáva informáciu, že je voľné miesto na danú pozíciu a majú možnosť sa prihlásiť.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Pravda


Minister správne tvrdí, že interné výberové konanie nie je tajné. Podľa služobného predpisu je vyhlasované. Na ministerstve pôdohospodárstva je zamestnaných 570 zamestnancov. Išlo teda v prípade interného výberového konania na Ministerstve pôdohospodárstva o 570 zamestnancov, ktorí podľa služobného predpisu dostávajú informáciu o vnútornom výberovom procese. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 


Na Dokazuje to Služobný predpis (.doc) Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 30. októbra 2009, kde je uvedené v článku 3 Vyhlásenie výberového konania že "vnútorné výberové konanie vyhlasuje a zverejňuje služobný úrad na intranetovej stránke služobného úradu a na výveske osobného úradu".

Daný služobný prepis má oporu v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (.pdf) .

"§ 22
Výberové konanie

Vnútorné výberové konanie vyhlasuje úrad vo všeobecne prístupných prostriedkoch komunikácie v služobnom úrade a na mieste, ktoré je prístupné všetkým štátnym zamestnancom služobného úradu."

Na základe poslednej výročnej správy 2012 (s. 76) bolo k 31.decembru 2012 na ministerstve zamestnaných 570 ľudí a teda minister predkladá pravdivé informácie aj v tomto prípade. 

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error