DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Túto zmenu, že je možné urobiť interné výberové konania bez zverejnenia sa zaviedla alebo umožnila sa po tej novele v roku 2009, za ktorú hlasoval aj pán minister vo vláde, keď jeho kolegyňa vtedajšie pani Tomanová tento návrh predložila.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Pravda

Je pravdou, že návrh zákona o štátnej službe, ktorý predložila Tomanová zavádzal možnosť interného výberového konania. Vláda návrh v roku 2009 schválila, minister hospodárstva Jahnátek bol zastúpený štátnym tajomníkom. Hoci minister priamo na návrh nehlasoval, jeho tajomník s jeho poverením áno. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Návrh zákona o štátnej službe predložila 27. mája 2009 na rokovanie vlády  vtedajšia ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová. Vláda s pripomienkami schválila. Vtedajší minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek sa podľa komuniké schôdze nezúčastnil, zastupoval ho štátny tajomník. Ministerstvo pôdohospodárstva malo celkovo 49 pripomienok, z nich sa len jedna týkala tzv. vnútorného výberového konania, no od pripomienky neskôr odstúpilo.

Pripomienka Ministerstva pôdohospodárstva:

V § 24

navrhujeme doplniť odsek 1 tak, aby bolo jasné, kto v služobnom úrade rozhoduje o tom, či bude vonkajšie alebo vnútorné výberové konanie, resp. túto kompetenciu riešiť vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý má vydať ministerstvo práce podľa odseku 8.


Novela skutočne umožňuje  tzv. vnútorné výberové konanie, pri ktorom je povinnosť aby bolo zverejnené všetkým štátnym zamestnancom daného úradu.

Návrh zákona o štátnej službe, 27. mája 2009:

"(8) Vnútorné výberové konanie vyhlasuje služobný úrad vo všeobecne prístupných prostriedkoch komunikácie v služobnom úrade a na mieste, ktoré je prístupné všetkým štátnym zamestnancom služobného úradu. Na vnútorné výberové konanie sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 7."

SME, 2. októbra 2013:

"Strana v roku 2009 presadila zmenu zákona o štátnej službe, po ktorej stačí, ak ministerstvá ohlásia výberové konania na riadiace funkcie na vlastnej internej počítačovej sieti. Dovtedy bolo treba ponuky zverejniť a umožniť účasť aj uchádzačom zvonka."

Zákon o štátnej službe bol schválený 16. septembra 2009. V schválenom znení zostal odsek 8 (s. 19), umožňujúci interné výberové konanie.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error