DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Tak trebárs v takom mäsovom priemysle. Sme dali podmienku, že 50% keď dostanú európske peniaze, tak 50% mäsiari musia nakúpiť mäso od slovenského farmára. Toto fungovalo tak niekedy do roku 2007, 2008 potom prvá Ficová vláda a predchodca pána ministra Jahnátka túto podmienku do pridelenia prostriedkov pre mäsový priemysel nedali.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Neoveriteľné


Podľa tvrdenia Z. Simona by malo isť o úpravu poskytovania podpory pre spracovateľov mäsa. Pravdepodobne vyhláškou, usmernením alebo výnosom Ministerstva pôdohospodárstva. Demagog.SK nezistil či Ministerstvo upravovalo podobným spôsobom (limitom 50 % nakúpeného mäsa od slovenského farmára) dotácie pre mäsiarov. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Zákon z roku 2007 o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory neuvádza žiadne špecifikácie resp. obmedzenia. 

Výnos z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva uvádza podmienku dotácie avšak ide o podporu o starostlivosť a genofond zvierat, nie o mäsový priemysel.

Žiadne informácie a súčasných a minulých obmedzeniach resp. podmienkach na poskytnutie dotácie pre mäsiarov sa nenachádzajú ani na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error