DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

My sme celkovo urobili viac ako 81 000 kontrol. 81 000 kontrol to je obrovské číslo. Keď to mám zosumarizovať za tieto kontroly 15,9% kontrol skončilo s nedostatkami.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Nepravda

 Podľa dostupných údajov, Jahnátek uvádza o vyše 11 tisíc vyšší počet kontrol. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Demagog.SK má k dispozícií údaje o kontrolách, ktoré vykonáva Štátna veterinárna a potravinová správa. Podľa týchto verejne dostupných štatistík bolo vykonaných na potravinách (vo všetkých oblastiach od prvo-výrobcu, predajcov až po distribúciu) spolu od apríla 2012 do augusta 2013 spolu 64 tisíc kontrol, pričom chybovosť bola na úrovni 15,96 %, teda približne úroveň, ktorú uvádza Jahnátek. Ak by sme zarátali aj kontroly zeleniny a ovocia, počet kontrol od apríla 2012 do augusta 2013 by bol takmer 70 tisíc. Pri kontrolách ovocia a zeleniny sa udáva percentuálna chybovosť kontrol, ale len percentuálna chybovosť testovaných vzoriek ovocia a zeleniny.

 

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error