DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Počet tých kontrol (v obchodných reťazcoch, pozn.) sa postupne od roku 2004, kde pôvodne bolo niekde na úrovni okolo 5 000 kontrol sme išli cez 30, lebo keď pán minister nastúpil, tak sme boli niekde medzi 30-40.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Neoveriteľné

Na základe správy Národného programu kvality SR na rok 2004-2008 sme zistili, že orgány štátnej veterinárnej a potravinárskej správy vykonali v roku 2004 celkovo 34 863 kontrol. Ide o kontroly celkom, bez špecifikácie na obchodné reťazce. V čase odchodu Zsolta Simona z pozície ministra pôdoshospodárstva v roku 2006 bolo vykonaných 43 106 kontrol. V roku 2012, teda v roku nástupu Jahnátka bolo celkovo vykonaných 42 440 kontrol v 20 156 kontrolovaných potravinárskych prevádzkach. Opäť ide o kontroly celkom, bez špecifikácie na obchodné reťazce. 

Vo výročných spravách ÚVZ nie je počet kontrol uvedený. 

Z uvedených správ nevieme zistiť koľko kontrol bolo len voči obchodným reťazcom. Vzhľadom na to, že nemáme informáciu o počte kontrol výhradne v obchodných reťazcoch, výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error