DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Ja si pamätám, keď pán minister po svojom nástupe ma kritizoval, že som vyrokoval zlé podmienky na priame platby, to čo poľnohospodári dostanú za to, že majú nejakú tu výmeru. To je ten prvý pilier, ktorý pán minister hovoril.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Pravda

Podľa portálu europskaunia.sk, spoločná poľnohospodárska politika pozostáva z dvoch pilierov:
Prvý pilier obsahuje trhové mechanizmy, príspevky k príjmu a priame platby. Tieto nástroje existujú už od začiatku SPP a patria medzi nich napr: dovozná prirážka, spoločné zahraničné clo, intervenčné ceny, priame príspevky, príspevky k príjmu. 

Druhý pilier vznikol s Agendou 2000 a s reformou z roku 2003 a obsahuje intenzívnu podporu vidieku ako napr. Cross-compliance (ukotvuje výšku priamych platieb s istými štandardmi životného prostredia), zakotvenie priamych platieb na počet zamestnancov za podnik a modulácia - skrátenie priamych platieb o 3% (2005), 4% (2006) a 5% v nasledujúcich rokoch. 

Stránka MZV tiež spomína priame platby ako súčasť prvého pilieru SPP.

Podľa správy TASR z januára 2013, minister Jahnátek skutočne spomenul, že nastavenie priamych platieb pre Slovensko je nepriaznivé a počas svojich rozhovorov s európskym komisárom adresoval túto tému. Z rozhovoru však vyplynulo, že táto záležitosť mala byť riešená ešte v roku 2011, keď podľa komisára Slovensko vtedy "prespalo" svoju šancu.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error