DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Drucker a Krajcí v O5M12
O 5 minút 12 - 18.09.2017
V nedelu 18. septembra boli hostami relácie O 5 minút 12 minister zdravotníctva Tomáš Drucker a poslanec NR SR a clen Výboru pre zdravotníctvo Marek Krajcí (OLaNO). Hlavnou témou diskusie bolo zdravotníctvo. Ak chcete vediet ako presne používali fakty a štatistické údaje, precítajte si našu analýzu.

Marek Krajčí

OĽaNO
10 2 0 3

Tomáš Drucker


8 1 0 6
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Marek Krajčí
 • Tomáš Drucker
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Marek Krajčí

OĽaNO

...a samozrejme to hovorí aj o tom, že prečo napríklad tieto CT MRI vyšetrenia sú také u nás drahé v porovnaní s inými krajinami alebo boli, pretože vlastne ten bodovník je taký starý...

O 5 minút 12 - 19.09.2017
Neoveriteľné

Je síce pravdou, že CT a MRI vyšetrenia sú na Slovensku najdrahšie (v rámci krajín V4), ale nenašli sme údaje, ktoré by potvrdzovali alebo vyvrátili, že je to v dôsledku starého bodovníka. Jeden zdroj uvádza, že neodborným prebratím bodovníka v 90. rokoch došlo aj k deformácii cien. Výrok však hodno...

Tomáš Drucker

...to je napríklad Banská Bystrica, že sa k tým eurofondom nedostane ani vďaka oddlženiu lebo stále nebudú plniť podmienku, ktorá je Bruselom nadefinovaná podniku v ťažkosťach, dávame my peniaze zo štátneho rozpočtu.

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Neoveriteľné

Ministerstvo zdravotníctva SR vypísalo výzvy na rekonštrukciu nemocníc celkovo za 153 miliónov eur. Peniaze majú ísť z eurofondov, pričom spoločnosti uchádzajúce o takéto príspevky musia spĺňať špeciálne podmienky dané Európskou komisiou, prípadne národnou autoritou. Minister zároveň presadil oddlže...

Marek Krajčí

OĽaNO

74% pacientov, to konštatuje OECD, navštevuje urgenty na Slovensku preto, že nemali dostupnú primárnu starostlivosť. To je najvyšší pomer zo všetkých európskych krajín.

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

Najnovšou publikáciou OECD o zdraví obyvateľstva je „Health at Glance: Europe 2016“. Tento dokument sa venuje aj problematike primárnej starostlivosti. Tou sa zväčša myslí obvodný lekár, ktorý slúži ako referenčný bod pre ostatné služby zdravotnej starostlivosti. V spomínanej analýze sa skutočne 74 ...

Marek Krajčí

OĽaNO

...vo vyspelej Európe (...) 80% svojich pacientov vyriešia a len 20% posielajú ďalej (všeobecní lekári, pozn.).

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

Dokument Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 uvádza informáciu aj o efektívnosti, dostupnosti a kvality primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorá má byť zabezpečená sieťou všeobecných lekárov. Tento zdroj informuje aj o ukazovateľoch primárnej starostlivosti v krajinách E...

Marek Krajčí

OĽaNO

...ono doteraz boli tie pohotovostné ambulancie na 95 bodoch, teraz budú v okresných, 79 okresných mestách, doteraz to v podstate bolo nepretržite v noci, teraz to bude len do 23 hodiny...

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

V pripravovanej Novele zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa bude zavádzať systém ambulantnej pohotovostnej služby, ktorý nahradí doterajší systém lekárskej služby prvej pomoci. Výrazne sa skrátia or...

Marek Krajčí

OĽaNO

...v podstate máme nedostatok už teraz všeobecných lekárov, to znamená ta primárna sféra bola zanedbávaná a priemerný vek je 58 rokov, 30% všeobecných lekárov je nad 60 rokov...

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Neoveriteľné

Podľa zdrojov uverejnených v roku 2016 bol priemerný vek všeobecného lekára pre dospelých 55 rokov, pre deti a dorast 58 rokov. Hoci poslanec Marek Krajčí pri uvedení údaju o priemernom veku nešpecifikoval zameranie všeobecného lekára pre dospelých alebo pre deti a dorast, pri pediatrickom zameraní ...

Tomáš Drucker

...sme popísali 34 nemocníc po Slovensku, ktoré hovoríme, že musia mať urgentný príjem vybavený a my sme ochotní zaňho uhrádzať paušálnu odmenu.

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker hovorí o novom systéme urgentného príjmu, ktorý by mala priniesť novela zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V rámci tohto systému by mal vzniknúť v ...

Tomáš Drucker

Pracujeme intenzívne na tzv. štandardných diagnosticko-terapeutických postupoch. (...) teraz ich máme okolo dvadsať tých špecializácií, pracujeme s odbornými spoločnosťami, (...) a dokonca robíme s Českou republikou, sme v popredí pred nimi, ale dohodli sme sa už bilaterálne, že budeme robiť spoločne...

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Neoveriteľné

Je pravdou, že ministerstvo pracuje na tzv. štandardných diagnosticko-terapeutických postupoch a spolupracuje s Českou republikou či odborníkmi z oblasti zdravotníctva. Podľa dostupných zdrojov je špecializácii doposiaľ 15, nie je dostupná žiadna bilaterálna zmluva a tiež nevieme overiť v čom máme b...

Tomáš Drucker

Ja súhlasím, že je zastaraný (katalóg výkonov, pozn.), ale ak máme mať my 6 tisíc položiek katalógu výkonov a Holanďanom stačí 900 a Českej republike niekde okolo 2 tisíc položiek, (...) ten katalóg výkonov nie je nacenený.

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Neoveriteľné

V slovenskom katalógu zdravotných výkonov sa v súčasnosti nachádza 8 041 položiek, pravdepodobne však minister zdravotníctva mal na mysli plánovaný počet. Tlačovú správu alebo vyjadrenie, ktoré by podložili tento odhad sme však nenašli, taktiež ako ani presný počet položiek v holandskom katalógu. Če...

Marek Krajčí

OĽaNO

A v súčasnosti je to tak, že títo naši všeobecní lekári až v 80% nás posielajú ďalej a tým pádom vlastne sú dlhé čakacie doby u špecialistov

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

Podľa oficiálneho dokumentu Ministerstva zdravotníctva SR (aktualizovaný v septembri 2017) "viac ako 80 % pacientov s chronickými ochoreniami sú odporúčaní z primárneho kontaktu všeobecným lekárom do špecializovaných ambulancií a k nemocničným špecialistom" (.pdf, str.5). Preto výrok Mareka Krajčího...

Marek Krajčí

OĽaNO

...máme (Slovensko, pozn.) najvyššiu odvrátiteľnú hospitalizáciu alebo máme najvyššiu hospitalizáciu ľudí chronicky chorých, ktorí mohli byť liečení ambulantne...

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Nepravda

Podľa najnovšej publikácie OECD o zdraví obyvateľstva „Health at Glance: Europe 2016“ má Slovensko na 100 000 obyvateľov pri chronických chorobách tretí najvyšší počet odvrátiteľných hospitalizácií, pričom podľa OECD tento stav je čiastočne dôsledkom aj zlého fungovania primárnej zdravotnej starostl...

Tomáš Drucker

...tento systém je postavený na dobrovoľnosti a rovnosti, to znamená ktokoľvek na strane dlžníka, teda nemocnice alebo na strane veriteľa a to je dodávateľ, či už špeciálneho zdravotného materiálu, liekov alebo sociálna poisťovňa, sú dobrovoľnými účastníkmi takéhoto oddĺženia a nikto nie je diskriminovaný, ani súkromný sektor, ani súkromné nemocnice alebo vyššie územné celky, aby sa k takémuto oddlženiu dostali.

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

Je pravda, že dlžníci aj veritelia môžu dobrovoľne pristúpiť na systém oddlžovania podľa ministra Druckera. Plán počíta s akceptáciou podmienok oddlžovania a skutočne sa vzťahuje aj na súkromný sektor. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. V poradí štvrté oddlžovanie nemocníc má za cieľ dosiahnuť...

Marek Krajčí

OĽaNO

Fico rozpráva už možno desať rokov o tom, že zakáže zisk poisťovní.

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

Téme zákazu zisku poisťovní z verejného zdravotného poistenia sa Robert Fico venuje už od roku 2007, od zmeny zákona č. 530/2007 Z.z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Premiér aj po medzinárodnej arbitráži a rozhodnutí Ústavného súdu SR, ktorý zrušil...

Marek Krajčí

OĽaNO

...ten spomínaný katalóg výkonov, ktorý definuje cenu bodov za jednotlivé výkony, je extrémne starý, z roku 1995. Dodnes ho nikto nezmenil a tým pádom majú poisťovne aj obrovský by som povedal priestor rozhodovať sa sami, čo za čo nakúpia a čo z tých nových diagnostických terapeutických postupov budú preplácať a akým spôsobom...

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Nepravda

 Koncepcia tzv. bodovníka zdravotných výkonov bola urobená podľa nemeckého vzoru už v roku 1993. Nie je však pravda, že by bol nebol od roku 1995 zmenený, stalo sa tak niekoľkokrát, no údajne nikdy nie dostatočne efektívne. Aktuálne je však bodový systém nezmenený od roku 2005 a v praxi závisí ...

Marek Krajčí

OĽaNO

My dostávame 150 miliónov eur a podľa všetkého tie eurofondy nebudú môcť čerpať práve tie naše koncové fakultné najdôležitejšie univerzitné nemocnice, ktoré ich najviac potrebujú, (...).

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo v máji tohto roka výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu nemocníc v celkovej hodnote 153 miliónov eur. Na prvé kolo výzvy pripadá 70 miliónov eur a o tieto peniaze sa pôvodne malo uchádzať 44 nemocníc. Väčšinu z ni...

Tomáš Drucker

Vzdelávanie všeobecných praktických lekárov je najkratšie špecializované, trojročné, tri roky vám trvá, kým získate.

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

Vzdelávanie všeobecných praktických lekárov trvá minimálne tri roky a tri mesiace (.pdf s. 102). Ide o najkratšie štúdium, ktoré je možné absolvovať po ukončení doktorského štúdia na lekárskej fakulte, ostatné špecializácie si vyžadujú štúdium v dĺžke minimálne štyroch rokov. Výrok preto hodnotíme a...

Tomáš Drucker

...v minulom roku spustili projekt alebo prihlásili sme sa (ministerstvo zdravotníctva SR, pozn.) k projektu Hodnota za peniaze.

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

Útvar Hodnota za peniaze (ÚHP) sa hneď od svojho vzniku v roku 2016 zameral okrem oblastí dopravy a informatizácie aj na oblasť zdravotníctva. Keďže si Ministerstvo zdravotníctva SR v rámci projektu ÚHP už v roku 2016 stanovilo 5 oblastí, v ktorých chce zvýšiť efektivitu distribúcie prostriedkov v z...

Tomáš Drucker

...35 rokov sa rozpráva o novej univerzitnej nemocnici...

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

Plán na výstavbu novej univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorá mala stáť v Rázsochách bol vládou schválený v roku 1982, čo je skutočne 35 rokov.  Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.   V Koncepcii rozvoja Univerzitnej Nemocnice Bratislava (.pdf), ktorú vydalo Mi...

Tomáš Drucker

Medzi rokom 2015 a 2016, teda za rok 2016 došlo k zníženiu záväzkov po lehote splatnosti, inými slovami dlhu o 20 miliónov eur.

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

Materiál Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva v roku 2016, ktorý bol v máji 2017 predložený vláde na prerokovanie, potvrdzuje, že kým záväzky po lehote splatnosti narástli o 119 miliónov medzi rokmi 2014 a 2015, medzi rokmi 2015 a 2016 už bol nárast takých záväzkov menší o približne 20 m...

Tomáš Drucker

...my v tomto roku, aj budúci rok dávame zhruba 70 miliónov eur na investície (...)

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

Minister Drucker mal pravdepodobne na mysli investície v podobe kapitálových výdavkov ministerstva ako celok. Podľa posledného zverejneného rozpočtu na roky 2017 – 2019 sa uvedené výdavky MZ SR naozaj pohybujú okolo čiastky 70 mil. eur. Výrok Tomáša Druckera preto hodnotíme ako pravdivý.Rozpočet min...

Tomáš Drucker

...v týchto veľkých nemocniciach percent peniazi, ktoré dostávajú, idú na mzdy, 80%, (...).

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Neoveriteľné

Výrok ministra zdravotníctva môžeme v tejto formulácii interpretovať rôzne, čo vedie k rozličným výsledkom. Z rozhovoru nie je jednoznačný menovateľ, na základe ktorého minister uvedené percento vypočítal. Okrem toho je nedefinovateľná aj kategória "veľké nemocnice". V 13 najväčších zdravotníck...

Marek Krajčí

OĽaNO

...to (výberové konania na riaditeľov nemocníc, pozn.) bolo málo transparentné na to, aby bol väčší záujem o tie pozície, na ktoré ste robili výberové konania, konštatovala to aj Transparency International. Vieme, že na jeden post sa hlásilo v primere 1,5 uchádzača (...).

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

Výrok sa týka Druckerových nominácií do vedenia niekoľkých nemocníc na Slovensku. Na základe informácií uverejnených na stránke Transparency International Slovensko môžeme považovať tento výrok za pravdivý. Či by bol však väčší záujem o pozície je len subjektívnym tvrdením Krajčího, ktoré neoverujem...

Marek Krajčí

OĽaNO

...to konštatoval Najvyšší kontrolný úrad, (...) že rozpočty sú formálne, nedodržujú sa, konštatoval, že mnohé tendre už boli netransparentné na prístrojovú techniku, predražené (...).

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

Informácie o tom, že nastavenie rozpočtov nemocníc je formálne a bez reálnej možnosti dodržania a že proces obstarávania vykazuje veľkú mieru netransparentnosti s veľkým rizikom predraženia nakupovanej techniky, je možné nájsť v Čiastkovej správe o výsledku kontroly "Verejné financie a majetok ...

Marek Krajčí

OĽaNO

...do tých nemocníc ide častokrát aj menej financií ako by malo ísť, to dokázal aj teraz Najvyšší kontrolný úrad, (...).

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

Univerzitné a fakultné nemocnice dávajú na zdravotnú starostlivosť viac peňazí, ako im prichádza od zdravotných poisťovní. Vyplýva to z Čiastkovej správy o výsledku kontroly "Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení" za rok 2016 (.pdf) a 2017 (.pdf), ktorú vyhotovil Národný kontrolný úrad...

Marek Krajčí

OĽaNO

...sme v situácii, kedy nemocnice produkujú rekordné dlhy (...).

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

Podľa posledných správ o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva sa dlhy zdravotníckych zariadení každoročne zvyšujú. V roku 2016 dosiahli zdravotnícke zariadenia doposiaľ najvyšší kumulatívny dlh. Výrok Mareka Krajčího teda hodnotíme ako pravdivý. O zadĺžení organizácií, patriacich do pôsobnosti M...

Tomáš Drucker

...tá najväčšia časť dlhu 80%, ktorý máme, je tvorená piatimi nemocnicami, 87 % piatimi, to sú tri univerzitné nemocnice, k tomu je to fakultná nemocnica v Prešove a Detská fakultná v Banskej Bystrici, tie držia až 87% dlh (...).

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Pravda

Celkové záväzky zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ SR) činia 702,13 milióna eur, z toho 647,24 miliónov eur predstavujú záväzky po lehote splatnosti (.doc, s. 3). Päť spomínaných nemocníc (okrem Fakultnej nemocnice v Prešov a Detskej fakultnej nemocni...

Tomáš Drucker

Máme zhruba sto tisíc zamestnancov v sektore, priemerné náklady osobné s odvodmi so všetkými, na týchto 100 tisíc ľudí sú zhruba 2,2 miliardy eur, to sú osobné náklady. 1,3 miliardy eur sú na lieky a sme na úrovni 3,5 miliardy eur, potom máme zhruba 800 miliónov eur, ale bude to viacej lebo my sme hovorili, že chýba 150 miliónov eur, bude to možno 900 miliónov, v ktorom máte úhrady za špeciálny zdravotný materiál, v ktorom máte mzdy za všetkých nezdravotníckych pracovníkov a hradených z verejného zdravotného poistenia mnohých, máte tu spotrebný materiál, energie, máte tu zisky a samozrejme celú kapitalizáciu, to znamená obnovu.

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Neoveriteľné

Výrok ministra Tomáša Druckera o približnom počte zamestnancov zdravotníckeho sektora je správny. Prijímy zdravotníckeho sektora na rok 2017 sa odhadujú na 4,455 miliardy eur, celkové výdavky kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva zdravotníctva sa predpokladajú na 1,371 miliardy eur.Podľa Národného...

Tomáš Drucker

Zhruba sa zadlžujú nemocnice každoročne alebo zadlžovali niekde od 80 do 110 miliónov a bolo tomu aj pred 12 rokmi...

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Neoveriteľné

Vývoj zadlžovania nemocníc sa v posledných rokoch uvádza v Informácii o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za predchádzajúci rok. Uvedený dokument sa však predkladá na rokovania vlády až od roku 2012 a Správy o vývoji dlhov v rezorte zdravotníctva, ktoré im predchádzali, takýto údaj spravidla neobs...

Marek Krajčí

OĽaNO

Naozaj sú zle distribuované (financie v zdravotníctve, pozn.) a tu práve zlyháva ministerstvo zdravotníctva ako ten kontrolný regulačný úrad, ktorý stanovuje v zdravotnom systéme všetko až po cenotvorbu.

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Neoveriteľné

V kontexte tejto diskusie naráža Krajčí na dva problémy súvisiace s distribúciou peňazí v zdravotníctve. Prvým je, že zdravotné poisťovne vykazujú zisk. Druhým problémom je údajne zastaraný katalóg zdravotníckych výkonov - systém, ktorým sa bodujú jednotlivé zákroky lekárov, ktorý sa pretavuje do v...

Tomáš Drucker

DRG je len jedna zložka v nemocniciach, ale je tu niekoľko ďalších projektov a mechanizmu, však koniec koncov aj tie veci, ktorú sú v súčasnosti v legislatívnom procese riešia mnohé veci týkajúce sa adresnejšieho, efektívnejšieho vynakladania verejných zdrojov, alebo rovnakého objemu peniazi za významne vyššiu kvalitu.

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Neoveriteľné

V súčasnosti sa v legislatívnom procese nachádza presne 83 zákonov, ktorých zodpovedným predkladateľom je minister zdravotníctva, Tomáš Drucker. Či však tieto zákony pomôžu k adresnejšiemu a efektívnejšiemu vynakladaniu verejných zdrojov zostáva nateraz otázne, preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný...

Tomáš Drucker

Teraz sme išli robiť zmenu urgentných príjmov v týchto nemocniciach v Bratislave, obstarať monitory vitálnych funkcií, ktoré potrebujeme, to máte 6-7 mesiacov, kým to obstaráte a kým to dodáte a musíte pripraviť projekt, ktorý bude o rekonštrukcii...

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Neoveriteľné

Podľa údajov Európskej komisie je priemerná dĺžka tendrov (od vyhlásenia po uzatvorenie zmluvy) na Slovensku za rok 2016 viac ako 140 dní. Odhad potrebného času 6-7 mesiacov na proces verejného obstarávania je teda reálny. Na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie nie je zverejnená informácia o za...

Tomáš Drucker

...máme zhruba o 1 500 akútnych lôžok viacej, ako dosahuje povedzme Česká republika na počet obyvateľov...

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Nepravda

Slovensko má podľa posledných údajov OECD na 1 milión obyvateľov približne o 500 až 700 akútnych lôžok viac ako Česká republika. Zhodne s výrokom Tomáša Druckera je počet akútnych lôžok na počet obyvateľov na Slovensku skutočne vyšší ako v susednej Českej republike. Na druhej strane však minister po...

Marek Krajčí

OĽaNO

...všetky regulačné kompetencie má v rukách naozaj minister a ministerstvo zdravotníctva.

O 5 minút 12 - 18.09.2017
Neoveriteľné
success
error