DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Drucker

24 2 4 11
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Tomáš Drucker

Tu máme stovky rodičovských združení, čo sú mimovládky, máme tu ústav, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, ktorý je mimovládkou. (...)  riešia (mimovládky v školstve, pozn.) mnoho užitočných vecí, olympiády, matematika, fyzika.

08.05.2024
Zavádzajúce

Ako mimovládne organizácie označujeme občianske združenia, alebo neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo nadácie. Zatiaľčo rodičovské združenia môžu mať právnu formu občianskeho združenia alebo neziskovej organizácie, pokiaľ sa rodičia zhodnú na takejto formálnej úprave, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra je súčasťou Slovenskej akadémie vied, ktorá je podľa zákona právnickou osobou štátu. Predmetové olympiády riadia a organizujú zariadenia spadajúce pod ministerstvo školstva. Keďže ani Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra ani zariadenia organizujúce predmetové olympiády nie sú mimovládne organizácie, hodnotíme tento výrok ako zavádzajúci.  ...

Tomáš Drucker

Takáto legislatíva je pripravovaná aj na úrovni Európskej únie z hľadiska nejakej harmonizácie, áno, kvôli hrozbám, ktoré tu sú aj zo zahraničia, kvôli tým, akým spôsobom tu existujú hybridné hrozby a vplyv zahraničia a zahraničných skupín.

08.05.2024
Zavádzajúce

Európska komisia koncom roka 2023 predstavila balíček opatrení na ochranu demokracie, v rámci ktorého navrhla aj novú smernicu ohľadom registrácie finančných príspevkov zo zahraničia.  Pripravovaná legislatíva na úrovni EÚ sa v podstatných detailoch líši od návrhu zákona o „organizáciách so zahraničnou podporou” od predkladateľov Rudolfa Huliaka, Dagmar Kramplovej a Adama Lučanského, a preto tvrdenie ministra Druckera, že EÚ pripravuje podobnú legislatívu, hodnotíme ako zavádzajúce.  ...

Tomáš Drucker

Keď ste povedali, že Progresívne Slovensko nebolo v predchádzajúcej vláde alebo vládach, no bolo, mali ste tam zástupcu vášho kolegu pre zdravotníctvo, odborníka na zdravotníctvo a nepohlo sa napr. ani s Rázsochami nič, kvôli tomu sa musel plán obnovy revidovať, aby sa nešlo, pri tom to bolo v programovom vyhlásení vlády predchádzajúcich vlád obidvoch alebo všetkých troch (...) Myslím pána Dvořáka, konkrétne, ktorý pôsobil na zdravotníctve, vo vláde, pardon, ešte Igora Matoviča, neviem, či tam bol ešte v čase aj Eduarda Hegera.

08.05.2024
Zavádzajúce

Poslanec za Progresívne Slovensko Oskar Dvořák bol po voľbách v roku 2020 súčasťou Ministerstva zdravotníctva, kde viedol reformný tím, ktorý mal na starosti vypracovať reformu nemocníc. Dvořák zastával úradnícku funkciu bez akejkoľvek možnosti aktívne ovplyvniť politiku a riadenie štátu. Minister Drucker argumentuje, že vďaka nemu malo Progresívne Slovensko zastúpenie vo vláde, avšak poslanec Dvořák nebol súčasťou vlády. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.  ...

Tomáš Drucker

Ministerstvo školstva dalo zásadné pripomienky k zákonu RTVS o tom, že nesúhlasíme napr. s odvolávaním generálneho riaditeľa bez udania dôvodu, o programovej rade rokovali sme o tom a bolo to vypustené.

08.05.2024
Pravda

Vláda v stredu 24. apríla na výjazdovom rokovaní schválila zákon z dielne Ministerstva kultúry, ktorým zanikne Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a vznikne Slovenská televízia a rozhlas (STVR). Najväčšími zmenami oproti súčasnému fungovaniu RTVS je spôsob voľby generálneho riaditeľa a vytvorenie etickej komisie ako nového poradného orgánu. Ministerstvo školstva dalo v medzirezortnom pripomienkovom konaní k prvotnému návrhu zákona 5 zásadných pripomienok. Medzi nimi boli aj pripomienky k spôsobu odvolávania riaditeľa a k rade. Vo výslednom návrhu, ktorý schválila vláda, sa zmenil spôsob vytvárania rady a pribudli aj podmienky pre odvolanie riaditeľa. Programová rada sa do schválenej podoby zákona nakoniec nedostala. ...

Tomáš Drucker

Bolo tam otázka predčasného dôchodku, ktorý zaviedol bývalý minister Krajniak, ktorý nám spôsobil, že nám odišlo až 85, myslím percent tých, ktorí boli oprávnení a to nám vyčítala Európska komisia a bolo to samozrejme nedobré, pretože to bol rozpor za tých 40 rokov z 0,3 na 0,5 %.

08.05.2024
Neoveriteľné

Bývalý minister práce Krajnia zaviedol možnosť zvýhodneného odchodu do predčasného dôchodku. Žiadateľ mohol za splnenia určitých podmienok do predčasného dôchodku odísť už po 40 rokoch, pričom výška dôchodku mu bola krátená o 0,3 percenta za každý mesiac, ktorý mu chýbal do dôchodkového veku. V minulom roku využilo možnosť odísť do predčasného dôchodku až 18-tisíc ľudí, čo predstavuje problém pre udržateľnosť dôchodkového systému ako aj pre pracovný trh. Tento fakt nám vyčítala aj Európska komisia. Sociálna poisťovňa však neeviduje počet ľudí, ktorí sú oprávnení požiadať o predčasný dôchodok, len počet žiadateľov a priznaných predčasných dôchodkov, výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný....

Tomáš Drucker

Medziročne rozpočet roku 2023 a 24 sa zvýšil takmer o 700 miliónov eur, najviac za posledné obdobie, takmer 20 %. Áno, súčasťou tejto zmeny je o viac ako 200 miliónov navýšenie miezd.

08.05.2024
Pravda

Rozpočet ministerstva školstva sa medziročne zvýšil o takmer 669 miliónov, čo predstavuje navýšenie oproti minulému roku o takmer 20 %. Rozpočet však nepočíta s novou valorizáciou miezd učiteľov, ktoré sa v minulom roku zvyšovali dvakrát. Minuloročné zvyšovanie platov schválené predchádzajúcou vládou si v tomto roku vyžiadalo zo štátneho rozpočtu sumu vyše 1,2 miliardy eur, do nej sú však započítané výdavky na zvyšovanie platov všetkých  štátnych a verejných zamestnancov. Podľa vyjadrenie ministerstva si minuločné navýšenie miezd z rozpočtu ministerstva školstva v roku 2023 vyžiadalo vyše 250 miliónov eur a v roku 2024 vyše 410 miliónov eur. Výrok Tomáša Druckera preto hodnotíme ako pravdivý....

Tomáš Drucker

Priemerné mzdy učiteľov v porovnaní s priemernými mzdami vysokoškolsky vzdelaných ľudí v iných zamestnaniach sú v niektorých regiónoch výrazne nižšie, v Bratislave je to okolo 85 %.

08.05.2024
Nepravda

Platy učiteľov sú v porovnaní s ostatnými vysokoškolskými zamestnancami dlhodobo nižšie. Najvýraznejší je tento rozdiel v Bratislavskom kraji. Podľa údajov Inštitútu vzdelávacej politiky aj ministerstva školstva v Bratislavskom kraji zarábajú učitelia len 66 % z toho, čo iní vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci, teda nie 85 %, ako to hovorí Tomáš Drucker. Toto číslo nesedí ani z jeho skorším vyjadrením, podľa ktorého dosahuje tento pomer 62 %. Výrok Tomáša Druckera preto hodnotíme ako nepravdivý....

Tomáš Drucker

My máme najnižšiu zamestnanosť v regióne v oblasti poľnohospodárstva. Maďarsko má, myslím, takmer šesťpercentnú zamestnanosť, my máme dvojpercentnú.

Harabin, Chmelár, Drucker a Bárdos na TA3 - 14.02.2020
Pravda

Slovensko má v porovnaní s inými krajinami regiónu najmenší podiel ľudí zamestnaných v poľnohospodárstve. Pri Maďarsku sa Tomáš Drucker pomýlil o jedno percento. jeho tvrdenie napriek tomu hodnotíme ako ešte pravdivé.  Podľa štatistiky Svetovej banky z roku 2019 sa Slovensko so zamestnanosťou v p...

Tomáš Drucker

Slovensko bolo Európskou komisiou za rok 2017 v zdravotníctve hodnotené ako najvyšší pokrok, to v živote nedostalo také hodnotenia.

Harabin, Chmelár, Drucker a Bárdos na TA3 - 14.02.2020
Neoveriteľné

Slovenské zdravotníctvo bolo v roku 2017 hodnotené ako „prekvapivý skokan”- nie však v rebríčku Európskej komisie. Nie je zrejmé, aké hodnotenie má Tomáš Drucker na mysli. Tvrdenie Tomáša Druckera preto hodnotíme ako neoveriteľné.  V roku 2017 skočilo slovenské zdravotníctvo v rebríčku Euro Healt...

Tomáš Drucker

Máme tu nové inovatívne, moderné lieky, tu sa 10 rokov naši pacienti  neboli schopní dostať k novým, moderným liekom a dožadovali sa zdravotných poisťovní na výnimky.

Harabin, Chmelár, Drucker a Bárdos na TA3 - 14.02.2020
Zavádzajúce

Keď rezortu zdravotníctva šéfoval Tomáš Drucker, zvýšil sa počet moderných onkologických liekov, ktoré sú pre pacientov dostupné zo zdravotného poistenia. Slovenský pacient má však prístup k väčšine takýchto liekov stále obmedzený - stále sa k nim nevie dostať. Tvrdenie Tomáša Druckera je pravdou - ...

success
error