DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Krajčí

OĽaNO

...ono doteraz boli tie pohotovostné ambulancie na 95 bodoch, teraz budú v okresných, 79 okresných mestách, doteraz to v podstate bolo nepretržite v noci, teraz to bude len do 23 hodiny...

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Pravda

V pripravovanej Novele zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa bude zavádzať systém ambulantnej pohotovostnej služby, ktorý nahradí doterajší systém lekárskej služby prvej pomoci. Výrazne sa skrátia ordinačné hodiny aj sa zmenší množstvo pohotovostných ambulancií. Výrok Mareka Krajčího hodnotíme ako pravdivý.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pripravuje Novelu zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Meniť sa bude systém ambulantnej pohotovostnej služby. Má slúžiť pacientom pri náhlej zmene zdravotného stavu, keď nie je bezprostredne ohrozený život. Ministerstvo v novele stanoví pevnú sieť ambulantnej pohotovostnej služby, v rámci ktorej budú lekári slúžiť počas pracovných dní od 16:00 – 23:00 a počas dní pracovného pokoja od 7:00 do 23:00. Sieť bude tvorená ambulanciami v 79 okresných mestách. 

Sieť ambulantnej pohotovostnej služby nahradí systém lekárskej služby prvej pomoci. Lekárska služba prvej pomoci bola podľa Zákona č. 576/2004 doteraz vykonávaná podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom, ktorý zverejnil miesta i čas vykonávania tejto služby (.pdf, s.11). Ordinačné hodiny tak boli najčastejšie stanovené od 16:00 – 7:00 nasledujúceho dňa a počas dní pracovného pokoja nepretržite. Počet prevádzok, ktoré poskytovali lekársku službu prvej pomoci bol ešte v tomto roku 96. So zmenami, ktoré by mali platiť od 1. januára 2018 sa tento počet zredukuje. Dosiaľ však návrh zákona prešiel len prvým čítaním, pričom do 10. októbra 2017 majú výbory stanovený čas na prerokovanie návrhu. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error