DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Krajčí

OĽaNO

...máme (Slovensko, pozn.) najvyššiu odvrátiteľnú hospitalizáciu alebo máme najvyššiu hospitalizáciu ľudí chronicky chorých, ktorí mohli byť liečení ambulantne...

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Nepravda

Podľa najnovšej publikácie OECD o zdraví obyvateľstva „Health at Glance: Europe 2016“ má Slovensko na 100 000 obyvateľov pri chronických chorobách tretí najvyšší počet odvrátiteľných hospitalizácií, pričom podľa OECD tento stav je čiastočne dôsledkom aj zlého fungovania primárnej zdravotnej starostlivosti. Horší výsledok dosiahlo Maďarsko aj Poľsko (.pdf, s.). Aj keď sú hodnoty spomenutej štatistiky pre Slovensko jedny z najvyšších, nie sú podľa OECD najvyššie tak ako to tvrdí Marek Krajčí. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Štvrtá edícia publikácie Health at Glance: Europe prezentuje kľúčové indikátory zdravia a zdravotných systémov v 28 krajinách Európskej únie (EÚ), piatich kandidátskych krajínách do EÚ, Nórska, Švajčiarska a Islandu. Venuje sa aj problému odvrátiteľnosti hospitalizácií chronicky chorých pacientov. Tých OECD definuje ako ľudí, ktorí trpia chronickými chorobami, čiže cukrovkou, astmou, chronickou obštrukčnou pľúcnou chorobou alebo kongestívnym zlyhávaním srdca (.pdf, s. 130).
Centrum pre liečbu drogových závislostí spája zlé výsledky v najnovšej analýze OECD so zlou úrovňou primárnej zdravotnej starostlivosti. Primárnou starostlivosťou sa zväčša myslí obvodný lekár, ktorý slúži ako referenčný bod pre ostatné služby zdravotnej starostlivosti. V dokumente "Zdravie a zdravotníctvo na Slovensku v Európskom porovnaní v roku 2016" komentuje súčasnú situácia s použitým dát od OECD nasledovne: „Ukazovateľom nedostatočnej primárnej starostlivosti je počet návštev na urgentoch (urgentných príjmoch, pozn.) v nemocniciach. Slovensko je na tom najhoršie so 74 %-tmi pacientov, (...). Druhým ukazovateľom úrovne primárnej zdravotnej starostlivosti je miera odvrátiteľných hospitalizácií pre chronické ochorenia ako je cukrovka, astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, srdcové zlyhávanie.“ (.pdf, s. 6-7)

OECD tiež prikladá primárnej starostlivosti dôležitosť pre zvládanie týchto chorôb: „Spoločné pre tieto (chronické, pozn.) ochorenia je, že efektívna liečba môže byť poskytnutá na primárnej úrovni. Efektívny systém primárneho zdravotníctva by preto mal zvládnuť pokrok choroby pri ľuďoch, ktorí trpia astmou, chronickou obštrukčnou pľúcnou chorobou a kongestívnym zlyhávaním srdca.“ (.pdf, s. 130)

Môžeme teda konštatovať, že odvrátiteľná hospitalizácia na Slovensku je jedna z najvyšších v 36 sledovaných krajinách, a že takýto stav je spájaný so zlým fungovaním primárnej zdravotnej starostlivosti. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error