DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Krajčí

OĽaNO

...sme v situácii, kedy nemocnice produkujú rekordné dlhy (...).

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Pravda

Podľa posledných správ o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva sa dlhy zdravotníckych zariadení každoročne zvyšujú. V roku 2016 dosiahli zdravotnícke zariadenia doposiaľ najvyšší kumulatívny dlh. Výrok Mareka Krajčího teda hodnotíme ako pravdivý. 


O zadĺžení organizácií, patriacich do pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) každoročne predkladá príslušný minister na rokovanie vlády tzv. Informáciu o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za uplynulý rok.

Uvedený dokument obsahuje informáciu o vývoji dlhu piatich kategórií subjektov: príspevkových organizácií v pôsobnosti MZ SR;  zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva vnútra a ministerstva obrany; zdravotníckych zariadení delimitovaných na obce a vyššie územné celky; zdravotníckych zariadení, ktoré boli v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. transformované na akciové spoločnosti a zdravotných poisťovní kumulatívne.

Celkové záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti každým rokom rastú, v roku 2016 bol dlh na úrovni 647,24 miliónov eur. Rekordne nízku úroveň dlhu dosiahli zdravotnícke zariadenia v roku 2011 (159,9 miliónov eur), kedy došlo k ozdraveniu nemocníc v správe MZ SR a MO SR.

Dokumenty predložené vláde na rokovanie o dlhu v rezorte zdravotníctva sú dostupné pre roky 2014, 2015 a 2016. Vývoj dlhu a medziročnú zmenu záväzkov po lehote splatnosti v období od 2009 až do roku 2016 predstavuje nasledovný graf:

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error