DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Drucker

Dobrá voľba

...v minulom roku spustili projekt alebo prihlásili sme sa (ministerstvo zdravotníctva SR, pozn.) k projektu Hodnota za peniaze.

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Pravda

Útvar Hodnota za peniaze (ÚHP) sa hneď od svojho vzniku v roku 2016 zameral okrem oblastí dopravy a informatizácie aj na oblasť zdravotníctva. Keďže si Ministerstvo zdravotníctva SR v rámci projektu ÚHP už v roku 2016 stanovilo 5 oblastí, v ktorých chce zvýšiť efektivitu distribúcie prostriedkov v zdravotníctve, ide o prihlásenie sa k projektu ÚHP a výrok hodnotíme ako pravdivý.


ÚHP je projekt Ministerstva financií SR (MF SR), ktorého hlavným cieľom je zefektívnenie využívania zdrojov vo verejnej správe. Realizujú ho analytici Inštitútu finančnej politiky na MF SR prostredníctvom hodnotenia verejných politík a výdavkov. Analytici skúmajú prerozdeľovanie prostriedkov na jednotlivých rezortoch a následne vyhodnocujú možnosti úspor a zlepšeného využitia zdrojov. Súčasťou sú analýzy a návrhy pre rozvrhnutie financovaní, avšak, pre jednotlivé ministerstvá nie sú záväzné. 

Koncept ÚPH sa od svojho vzniku v marci 2016 začal zaoberať oblasťami zdravotníctva, dopravy a informatizácie, na jeseň 2016 sa pridali oblasti vzdelávania, práce, sociálnych politík a životného prostredia.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error