DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Drucker

Dobrá voľba

Zhruba sa zadlžujú nemocnice každoročne alebo zadlžovali niekde od 80 do 110 miliónov a bolo tomu aj pred 12 rokmi...

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Neoveriteľné

Vývoj zadlžovania nemocníc sa v posledných rokoch uvádza v Informácii o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za predchádzajúci rok. Uvedený dokument sa však predkladá na rokovania vlády až od roku 2012 a Správy o vývoji dlhov v rezorte zdravotníctva, ktoré im predchádzali, takýto údaj spravidla neobsahovali. Výrok Tomáša Druckera preto hodnotíme ako neoveriteľný. 


O zadĺžení organizácií, patriacich do pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) každoročne predkladá príslušný minister na rokovanie vlády tzv. Informáciu o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za uplynulý rok. Tento dokument legislatívne upravuje uznesenie vlády č. 338/2012, ktoré zaväzuje ministra zdravotníctva predkladať dokument k 30. aprílu za minulý kalendárny rok. Uvedeným uznesením zároveň zanikla úloha ministra zdravotníctva predkladať na rokovanie vlády Správu o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva. Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva je spravidla prejednávaná na rokovaní vlády v prvej polovici mája. Dokument obsahuje informácie o vývoji a stave dlhu piatich kategórií subjektov: príspevkových organizácií v pôsobnosti MZ SR; zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva vnútra a ministerstva obrany; zdravotníckych zariadení delimitovaných na obce a vyššie územné celky; zdravotníckych zariadení, ktoré boli v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. transformované na akciové spoločnosti; a zdravotných poisťovní kumulatívne. 

V posledných rokoch sa súčasťou Informácie o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva stalo aj vyčíslenie straty, ktorú vykázalo 13 fakultných a univerzitných nemocníc za uplynulý kalendárny rok. Nejde však o pravidelnú prílohu. Spomínaný dokument za rok 2013 hovorí napr. o vykázanej strate 67 miliónov eur a podľa posledného dostupného dokumentu, mapujúceho situáciu v roku 2016 sa kumulatívna strata menovaných nemocníc v tomto roku pohybovala na úrovni takmer 109 miliónov eur. Správy o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva, uverejňované pred rokom 2012, však tento údaj neobsahovali. Z ich obsahu sa dozvieme iba o štruktúre dlhov jednotlivých organizácií, ako napr. v Správe za rok 2009 (.rtf). Nemožno preto overiť, akú presnú zadĺženosť vykázali príslušné nemocnice za obdobie, uvedené v predmetnom výroku.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error