DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Krajčí

OĽaNO

...v podstate máme nedostatok už teraz všeobecných lekárov, to znamená ta primárna sféra bola zanedbávaná a priemerný vek je 58 rokov, 30% všeobecných lekárov je nad 60 rokov...

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Neoveriteľné

Podľa zdrojov uverejnených v roku 2016 bol priemerný vek všeobecného lekára pre dospelých 55 rokov, pre deti a dorast 58 rokov. Hoci poslanec Marek Krajčí pri uvedení údaju o priemernom veku nešpecifikoval zameranie všeobecného lekára pre dospelých alebo pre deti a dorast, pri pediatrickom zameraní je skutočne priemerný vek 58 rokov. Nedostatok všeobecných lekárov a ich vysoký vek je skutočne problémom, ktorý potvrdzujú viaceré zdroje vrátane Ministerstva zdravotníctva. Percentuálny počet všeobecných lekárov nad 60 rokov však nie je dostupný. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Podľa údajov zverejnených na portáli mediweb.hnonline.sk v roku 2016 je priemerný vek všeobecných lekárov pre deti a dorast skutočne takmer 59 rokov. Portál etrend.sk v článku z roku 2016 uvádza priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých 55 rokov, pre deti a dorast 58 rokov. Informácie sa opierajú o údaje s Ministerstva zdravotníctva.
Predseda asociácie súkromných lekárov Marián Šóth uvádza: „Už je pomaly päť minút po dvanástej v nutnosti generačnej výmeny. V súčasnosti je nedostatok nielen u všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast, ale už aj u špecialistov, ktorí odchádzajú do dôchodku a nemajú nástupcu.“

V rozhlasovej relácii Rádiožurnál Slovenského rozhlasu odzneli 27. mája 2017 (18:00; por. 3/11) údaje o priemernom veku všeobecných lekárov pre dospelých 57 rokov. Citácia redaktora Milana Veleckého:
 "Priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých dosahuje u nás 57 rokov a v ambulanciách chýbajú najmä mladí lekári. Rovnaký problém rieši celá vyspelá Európa. Napríklad v Česku je až tretina lekárov pre dospelých v dôchodkovom veku. Podľa Jiřího Bartoša zo Sdružení praktických lékařů české ministerstvo takzvaným rezidentský programom podporuje 100 až 120 nových lekárov."

Vysoký priemerný vek všeobecných lekárov na Slovensku potvrdzuje aj Ministerstvo zdravotníctva, ktoré vyčlenilo 5 miliónov eur zo štátneho rozpočtu na zriadenie Rezidentského programu, ktorý má znížiť vekový priemer všeobecných lekárov a pediatrov a zabezpečiť ich dostatočný počet v regiónoch Slovenska.

Marek Krajčí vo výroku spomína podiel všeobecných lekárov nad 60 rokov na 30%. Portál aktuality.sk v článku z roku 2016 spomína, že "...vo veku nad 65 rokov pracuje na Slovensku viac ako 480 všeobecných lekárov pre dospelých a vyše 300 pediatrov". Presnejšie znázornenie vekovej štruktúry všeobecných lekárov prináša diagram NCZI z roku 2015. (.pdf, s. 20):

Trend v apríli 2014 vo svojom článku uvádza, že počet všeobecných lekárov je okolo 30 %. V Zdravotníckej ročenke Slovenskej republiky 2015 sa nenachádzajú údaje, ktoré by hovorili o všeobecných lekároch, iba o lekároch vo všeobecnosti, tých je vo veku nad 60 rokov 24, 63 % (.pdf, s. 156 – 157). 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error