DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Drucker

Dobrá voľba

...máme zhruba o 1 500 akútnych lôžok viacej, ako dosahuje povedzme Česká republika na počet obyvateľov...

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Nepravda

Slovensko má podľa posledných údajov OECD na 1 milión obyvateľov približne o 500 až 700 akútnych lôžok viac ako Česká republika. Zhodne s výrokom Tomáša Druckera je počet akútnych lôžok na počet obyvateľov na Slovensku skutočne vyšší ako v susednej Českej republike. Na druhej strane však minister poskytuje nesprávny číselný údaj, a preto hodnotíme výrok ako nepravdivý.


Podľa najaktuálnejších údajov OECD bolo v roku 2015 na Slovensku k dispozícii 4,9 akútnych lôžok na 1 000 obyvateľov, v Česku 4,3. Následujúci rok mala SR 5 426 252 obyvateľov a celkovo 26 441 akútnych lôžok (.pdf, s. 9), čo predstavovalo 4874 lôžok na 1 milión obyvateľov. V prípade ČR s počtom obyvateľov 10 542 942 a celkovým počtom akútnych lôžok 49 038 (.pdf, s. 10) sa jednalo za rok 2015 o 4 651,26 lôžok na 1 milión obyvateľov. Ministerstvo zdravotníctva SR v roku 2013 identifikovalo optimálnu potrebu približne 14 000 akútnych lôžok (.pdf, s. 3).

Pre porovnanie, vyšší počet akútnych lôžok v zdravotníckych zariadeniach na 1 000 obyvateľov než Slovensko malo v roku 2015 Nemecko a Litva (obe 6,1), či Rakúsko (5,7). Počet akútnych lôžok v Maďarsku je rovnaký ako v ČR (4,3), v Poľsku rovnaký ako v SR (4,9). Najmenším počtom v roku 2015 disponovali napríklad Švédsko (2,3), Španielsko a Írsko (obe 2,4).

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error