DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Krajčí

OĽaNO

A v súčasnosti je to tak, že títo naši všeobecní lekári až v 80% nás posielajú ďalej a tým pádom vlastne sú dlhé čakacie doby u špecialistov

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Pravda

Podľa oficiálneho dokumentu Ministerstva zdravotníctva SR (aktualizovaný v septembri 2017) "viac ako 80 % pacientov s chronickými ochoreniami sú odporúčaní z primárneho kontaktu všeobecným lekárom do špecializovaných ambulancií a k nemocničným špecialistom" (.pdf, str.5). Preto výrok Mareka Krajčího hodnotíme ako pravdivý. 

Tieto údaje o posielaní pacientov ďalej sú na Slovensku skutočne vysoké, preto sa Ministerstvo zdravotníctva v dokumente "Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013-2030" (schválený v decembri 2013) rozhodlo do roku 2030 dosiahnuť, aby všeobecní lekári posielali k špecialistom len doterajšiu tretinu pacientov, čím by sa priamo úmerne znížila čakacia doba u špecializovaných lekárov. Ministerstvo zdravotníctva na dosiahnutie tohto cieľa chce zároveň aj rozšíriť kompetencie všeobecných lekárov. Tí sa dnes dostávajú do sporu zo špecialistami, ktorí nie sú ochotní sa vzdať svojich kompetencií. Cieľom dokumentu je v otázke počtu pacientov odoslaných k špecialistom dostať sa v roku 2030 na úroveň 30%(.pdf, s.26).

Uvedení jav častého posielania pacientov k špecialistom, súvisí s už spomínaným nedostatkom kompetencií všeobecných lekárov. Spolu s nízkym platom nie je preto táto špecializácia u študentov medicíny príliš atraktívna. Azda aj preto je priemerný vek praktického lekára na Slovensku 56 rokov. Dnes na Slovensku pôsobí asi 2 200 všeobecných lekárov, pričom niektorí z nich majú aj 3 000 pacientov. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error