DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Drucker

Dobrá voľba

Pracujeme intenzívne na tzv. štandardných diagnosticko-terapeutických postupoch. (...) teraz ich máme okolo dvadsať tých špecializácií, pracujeme s odbornými spoločnosťami, (...) a dokonca robíme s Českou republikou, sme v popredí pred nimi, ale dohodli sme sa už bilaterálne, že budeme robiť spoločne...

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Neoveriteľné

Je pravdou, že ministerstvo pracuje na tzv. štandardných diagnosticko-terapeutických postupoch a spolupracuje s Českou republikou či odborníkmi z oblasti zdravotníctva. Podľa dostupných zdrojov je špecializácii doposiaľ 15, nie je dostupná žiadna bilaterálna zmluva a tiež nevieme overiť v čom máme byť pred Českou republikou v popredí. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný. 

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ) vydáva tzv. štandardné diagnostické a terapeutické postupy (ŠDTP). (.pdf, s. 6) Podľa HPI sú to: "...jasne definované a spísané smernice, ktorých úlohou je sprevádzať a smerovať rozhodnutia pri stanovovaní diagnóz, predpisovaní liečby ako aj celkového manažmentu v rôznych oblastiach zdravotníctva. Štandardné postupy sú nástrojom procesnej zložky kvality.".

Práca na ŠDTP vyplýva z programového vyhlásenia vlády: „Dosiahnuť chce (vláda, pozn.) optimálnu dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, podľa schválených diagnostických a liečebných postupov prostredníctvom garantovaných kategorizovaných výkonov.“ (.pdf, s. 44) Zmienku nájdeme aj v programe Ministerstva financií „Hodnota za peniaze“, kde je jedným z opatrení práve „Zavedenie štandardných diagnostických a terapeutických postupov“ (.pdf, s. 9). Vo vestníkoch MZ môžeme tiež sledovať opakované zmienky problematiky. V septembri 2016 napr. vyšlo „Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa určuje metodika pre tvorbu a implementáciu štandardných diagnostických postupov a terapeutických postupov“ (.pdf, s. 1). V júli 2017 sa vo vestníku nachádza aj kapitola „Štatút Odborných pracovných skupín Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu a revíziu štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov“. (.pdf, s. 1) Viaceré výskyty zdanlivo potvrdzujú intenzívnu prácu na problematike. 

Drucker sa stretol so svojim českým náprotivkom Ludvíkom v júni tohto roka v Českom Krumlove. V tlačovej správe MZ sa píše: "Minister Tomáš Drucker sa zaujímal skúsenosti ČR s vývojom, implementáciou a kontrolou zavedených doporučených klinických postupov." O problematike sa diskutovalo už skôr, v marci 2017 na medzinárodnej interdisciplinárnej konferencii IHCO v Bratislave. IHCO vzniklo z podnetu pripravovaného projektu ŠDLP - štandardných diagnostických a liečebných postupov a prevencie v gescii MZ SR. 

Drucker vo svojom výroku, okrem iného, tvrdí, že sme v popredí, pred Českou republikou. Tlačová správa MZ však vyzdvihuje fungujúci systém v Česku: "Podujatie si MZ SR zvolilo ako vhodnú platformu na diskusiu našich odborníkov so zahraničnými expertmi v rámci prípravy na projekt definovania štandardných diagnostických a liečebných postupov. (...) Jednotný systém diagnostiky a následnej liečby dlhodobo funguje napr. v škandinávskych krajinách, Veľkej Británii, Švajčiarsku, ale aj v susednom Rakúsku, či Česku.“ Z rovnakej tlačovej správy tiež vyplýva, že v marci 2017 ministerstvo tvrdilo, že špecializácií má 15: „Štandardy sa zatiaľ týkajú 15-tich lekárskych odborností, vrátane všeobecnej pediatrie, intenzívnej medicíny a chirurgických odborov.“ Drucker v diskusii zo septembra 2017 tvrdí, že špecializácií je okolo 20. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error